Aktivizam, Nekategorizirano

“Učenje u zajednici” – novi projekt Dječje osječke kreativne kućice Dokkice

Dječja osječka kreativna kućica u partnerstvu s osnovnom školom „Tin Ujević“ Osijek započela je provedbu projekta „Učenje u zajednici“ koji će se provoditi do prosinca 2020. godine, prenosi Osijek031.

Projekt je odobren u sklopu Poziva „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“ u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje koji sufinancira Ured za udruge Vlade RH.

Blok darovnica za organizacije civilnog društva koja je dodijeljena i Dokkici namijenjena je podršci aktivnostima udruga usmjerenih na održivi razvoj kao najvažniji cilj sa „zaštitom okoliša”, „društvenom jednakošću i kohezijom”, „društvenim uključivanjem” i „gospodarskim blagostanjem”, kao međusobno povezanim podciljevima. Prioritet u odabiru projekata dobile su organizacije civilnoga društva za provedbu aktivnosti kojima se povećavaju vještine i znanja mladih, škola i lokalnih vlasti o održivom razvoju te posebno aktivnosti fokusirane na praktična iskustva djece i mladih pri provedbi (probnih) aktivnosti kroz neformalno učenje

Projekt „Učenje u zajednici“ omogućuje učenicima osnovnih škola grada Osijeka i Osječko-baranjske županije učenje u nesvakidašnjem, kreativnom i poticajnom okruženju o međupredmetnim temama nacionalnog okvirnog kurikuluma (građanski odgoj, poduzetništvo, osobni i socijalni razvoj, zaštita okoliša). U sklopu projekta ojačat će se kompetnecije nastavnika za razumijevanje koncepta održivog razvoja i implementaciju programa u školski kurikulum.

Predstavnici razrednih odjeljenja od 5. do 8. razreda OŠ „Tin Ujević“ Osijek sudjelovat će na treningu „Učenik za budućnost“ za na kojemu će steći dodatna znanja o održivom razvoju i građanskom aktivizmu te kroz provedbu radionica u svojim razrednim odjeljenjima prenijeti znanja svojim vršnjacima kao i, zajedno sa razrednim kolegama, osmisliti i provesti školske inicijative.

Projekt nudi različite tematske aktivnosti koje nude mogućnost interdisciplinarnoga povezivanja sadržaja različitih nastavnih predmeta, a nastavnik u dogovoru s učenicima odabire sudjelovanje u određenim aktivnostima. Projekt pomaže ispunjenju nastavnih planova i programa te obogaćuje školski kurikulum. U sklopu projekta izdat će se i Publikacija s nastavničkim pripremama za obrazovanje za OR.

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta učenika i nastavnika za učenje o međupredmetnim temama Nacionalnog okvirnog kurikuluma (građanski odgoj i obrazovanje, poduzetnišvo, osobni i socijalni razvoj, zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša) kroz inovativne i kreativne metode povezivanja s lokalnom zajednicom.

Specifični ciljevi projekta su jačanje kompetencija nastavnika za primjenu alternativnih i kreativnih metoda u radu s učenicima na temu održivog razvoja kroz integriranje u školski kurikulum, jačanje kompetencija učenika za razvijanje građanskih kompetencija te provejba tematskih aktivnosti kroz interdisciplinaran pristup „škola – organizacija civilnog društva – zajednica“.

U rujnu je završila jedna od projektnih aktivnosti – edukacija „Nastavnik za budućnost“ u kojoj su sudjelovali učitelji, nastavnici, psiholozi i voditelji aktivnosti za djecu. Prvi modul „Održivi razvoj u školskom kurikulumu“ održala je dr. sc. Renata Jukić, doc., voditeljica kolegija „Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj“ sa Odsjeka za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Drugi modul „Društveno korisno učenje“ vodila je izv. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović, koja je nagrađena Državnom nagradom “Ivan Filipović” za društveno korisno učenje u 2018. godini. Treći modul bio je namijenjen osobnom i profesionalnom razvoju sudionika. Renata Križanić, prof.psihologije, voditeljica projekta „Virtograd u razrednoj nastavi“ i predsjednica Udruge „Put do uspjeha“, uz gosta predavača Andreja Marasa, mag. prim. educ., održala je radionicu pod nazivom “VIRTOGRAD – program otkrivanja talenata i poticanja cjelovitog razvoja djece”. Posljednji modul „Život obojen zdravim“ – održivi razvoj u praksi održali smo na Nananinom Salašu u Bezdanu (SR) pod vodstvom domaćina Blaženke i Gorana Beronje, koji su sudionicima predstavili održivi način života usklađen s prirodom i prirodnim resursima.

Daljnju provedbu proljetnih aktivnosti možete pratiti na stranici: dokkica.hr