Hrvatska, Nekategorizirano

Predstavljanje Programa o pravima i zaštiti djece Grada Valpova

U Valpovu 23. studenoga 2020. s početkom u 17h u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Valpovo održat će se predstavljanje Programa o pravima i zaštiti djece Grada Valpova koji je izrađen u okviru projekta „Društveni centar Valpovo“.

Program je napisala vanjska suradnica Iva Černošek u suradnji sa Društvom „Naša djeca“ grada Valpova.

Program je napisan kao dokument Grada Valpova koji se oslanja na najvažnije međunarodne i nacionalne dokumente, a u prvi plan stavlja potrebe djece na lokalnoj razini koje su proizašle iz dosadašnje analize i prijedloga Dječjeg gradskog vijeća Grada Valpova.

Također, kroz Program se predlažu četiri prioritetna cilja te aktivnosti kojima bi se ti ciljevi mogli ostvariti iz sustava obrazovanja, sustava socijalne skrbi, te sporta, kulture i drugih aktivnosti slobodnog vremena.

Ciljevi su usmjereni na unapređenje sustava i osiguravanje usluga prilagođenih djeci, s posebnim naglaskom na djecu u ranjivim situacijama te na eliminaciju svih oblika nasilja nad djecom, kao i na osiguravanje aktivnog sudjelovanja djece.

Projekt Društveni centar Valpovo provodi Karašicka Republika u suradnji s partnerima: Udruga “MI”, udruga “Revolucija”, Društvo Naša djeca Grada Valpova i Grad Valpovo. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. uz intenzitet potpore iz Europskog socijalnog fonda 85% i Državnog proračuna Republike Hrvatske od 15%. Za provedbu projekta u razdoblje od 29.05.2020. do 29.05.2022. odobreno je 1.854.987,23 kuna bespovratnih sredstava