Aktivizam, Nekategorizirano

Udruga Deša najavljuje okrugli stol o borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

DEŠA – Dubrovnik u suradnji sa Ženskom sobom, Centar za seksualna prava Zagreb kroz projekt Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela te uz podršku Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Dubrovačko neretvanske županije, organizira okrugli stol “Važnost međusektorske suradnje” koji će se održati 15. listopada 2019. u prostorijama Lazareta, 3. lađa u 10 sati u Dubrovniku.

Cilj je senzibilizirati javnost o problemu nasilja nad ženama, njegovim oblicima i posljedicama te potaći suradnju između institucija, civilnih organizacija te drugih relevantnih dionika, radi sveobuhvatne zaštite žrtve i članova obitelji.

Program okruglog stola:
Problematika seksualnog nasilja u RH, Anamarija Droždan Kranjčec, Ženska soba, Centar za seksualna prava, Zagreb

Postupanje Centra za socijalnu u slučajevima nasilja, Svjetlana Karačić, Centar za socijalnu skrb Dubrovnik

Uloga Odjela za mentalno zdravlje u prevenciji nasilja u obitelji, Martina Jerinić Njirić, Odjel za mentalno zdravlje

Panel rasprava