Hrvatska, Nekategorizirano

Održan Tjedan obrazovanja u području volonterstva u Vukovaru

Foto: Proni
Foto: Proni

U okviru projekta “Volonterski centar Vukovar” između 2. i 5. svibnja održan je tjedan obrazovnih aktivnosti u području volonterstva, kako za volontere, tako i za organizatore volontiranja s područja Vukovarsko-srijemske županije, priopćio je Volonterski centar Vukovar .

U suradnji sa Savjetom mladih grada Iloka održana je edukacija za 16 volontera s područja grada Iloka “Biti volonter” s ciljem upoznavanja istih sa svijetom volontiranja sukladno Zakonu o volonterstvu RH. Također, isti su bili upoznati i s mogućnostima volontiranja na europskoj razini putem Europske volonterske službe, koju su volonterima predstavili kolege iz parterske udruge Mirovne grupe mladih Dunav. Nadalje, od 3. do 5. svibnja u Vukovaru, u suradnji s Volonterskim centrom Osijek, održane su edukacije za 10 predstavnika organizatora volontiranja iz javnog i civilnog sektora s područja cijele županije, a iste su kroz “Uvod u menadžment volontera” te “Vrednovanje volontera” imale za cilj podići razinu kvalitete rada s volonterima te vrednovanja istih putem Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Ove obrazovne aktivnosti samo su dio projekta Volonterski centar Vukovar koje financijski podupire Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemska županije te Grad Vukovar.