Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Volonterski centar Osijek dodijelio godišnje volonterske nagrade

76Pod naslovom „Učiniti nevidljivo vidljivim“ u srijedu, 5. prosinca 2018., u Arheološkom muzeju u Osijeku dodijeljene su godišnje volonterske nagrade koje već trinaestu godinu dodjeljuje Volonterski centar Osijek. Nagrade su dodijeljene pojedincima i organizacijama koji su svojim djelovanjem pokazali najbolje primjere volontiranja u zajednici. Ove godine dodijeljeno je pet nagrada u kategoriji za volonterski angažman pojedinca, tri nagrade za primjer dobre prakse uključivanja volontera, jedna nagrada za doprinos razvoju volontiranja u obrazovanju te jedna nagrada za doprinos poslovnog sektora razvoju volonterstva.

Nagrade dobitnicima uručili su zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka, gđa Žana Gamoš, zamjenik župana Osječko-baranjske županije g. Petar Lagator te predstavnici Volonterskog centra Osijek.

Volonterski centar Osijek od 2006. godine dodjeljuje godišnje volonterske nagrade s ciljem afirmacije volonterstva kao poželjne društvene vrijednosti kroz vrednovanje doprinosa pojedinaca i organizacija koje djeluju za opće dobro.

U proteklih 12 godina dodijeljeno je 108 nagrada aktivnim pojedincima, organizacijama koje u svoj rad uključuju volontere, obrazovnim ustanovama te poslovnim organizacijama koje promiču volonterstvo.

Nagrade su dodijeljene sljedećim pojedincima i organizacijama u kategorijama:

Volonterski angažman pojedinca

Vera Szilner

Vera je „dobri duh” i okosnica svih aktivnosti Katoličke udruge „Veronikin rubac” koja skrbi o najranjivijim članovima društva, a koji se često susreću s izazovima usamljenosti, siromaštva i izolacije. Iako sama u zlatnim godinama, posljednjih jedanaest godina posvetila je volontiranju u udruzi angažirajući se na aktivnostima važnima za funkcioniranje organizacije, ali i prepoznatljivosti rada udruge u našoj zajednici. Zavidnom upornošću i predanošću značajno pridonosi zajednici i odličan je primjer svim sadašnjim i budućim volonterima.

Mladen Gužvić

U Udruzi gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije Mladen svoj predani rad i trud promiče kroz poučavanje gluhoslijepih osoba o radu na računalu s govornom jedinicom. Unatoč činjenici da i sam ima oštećenja vida i sluha te poteškoće s motorikom i ravnotežom, neumorno iz Vukovara putuje u Osijek. Uvijek je točan kao sat, a kroz volonterski angažman prenosi svoje znanje, volju i vještine drugima. Pružanjem intelektualnih usluga sudjelovao je kao volonter izvoditelj na provedbi projekta Zlatne ruke u aktivnostima informatičke radionice.

Đorđe Nešić

Đorđe je od 2004. godine volonterski obavljao dužnost ravnatelja ustanove „Kulturni i znanstveni centar Milutin Milanković” u Dalju, gdje je bio angažiran na njenom utemeljenju, na projektu obnove rodne kuće M. Milankovića, kreiranju, organiziranju i provođenju raznolikih aktivnosti. Njegov volonterski angažman iznimno je značajan za razvoj male zajednice poput Dalja koja je otvaranjem i djelovanjem KZC-a postala važno središte lokalne, nacionalne i međunarodne suradnje te okuplja respektabilan broj hrvatskih i inozemnih znanstvenika i kulturnih stvaratelja.

Laura Martić

Laura je volonterka u udruzi Otvoreno srce iz Našica koja potiče učenike na aktivan angažman u zajednici. Jedan od programa udruge u kojem Laura volontira usmjeren je i na rad s osobama s Downovim sindromom. Kroz aktivnosti poučavanja korisnika u pisanju, njihovu inkluziju i integraciju kroz ples i pjesmu, likovne i glazbene radionice, sportske igre, plivanje te ostale aktivnosti u lokalnoj zajednici volonterka svoj angažman obavlja na zadovoljstvo i sreću svojih korisnika.

Ivana Mlakar

Učiteljica Ivana Mlakar u OŠ Stjepana Radića Čaglin svoju kreativnost, marljivost i maštovitost usmjerava na pomoć osobama slabijeg materijalnog statusa čime poboljšava uvjete života u lokalnoj zajednici. Surađuje s različitim udrugama i ustanovama u okruženju, a u projekte se uključuje od ideje, realizacije do evaluacije. Uključivanjem učenika u aktivnosti skrbi o najranjivijim članovima društva povećava svijest o volontiranju i činjenju dobrog. Kotač pokretač je neformalnog učenja kod djece te je njen doprinos izrazito važan za malu zajednicu poput općine Čaglin.

Primjeri dobre prakse uključivanja volontera

Gimnastičko društvo Osijek-Žito
Jedan od važnih elemenata u aktivnom životu mladih je sport, a ljubav prema gimnastici sustavno i uspješno razvija Gimnastičko društvo Osijek-Žito. Ova sportska udruga deset je godina izvršni organizator Svjetskog kupa u gimnastici u kojem se svake godine okupe gimnastički timovi iz tridesetak zemalja, brojni posjetitelji, ali i mnogobrojni volonteri koji sudjeluju u svim aktivnostima provedbe programa. Uključivanjem volontera pokazuju edukativni i proaktivni karakter manifestacije promicanjem volonterskog duha i važnosti sudjelovanja u sportskim događanjima.

Izviđački klub Javor Osijek
Udruga promiče izviđaštvo u društvenoj zajednici, kao i volontiranje kroz sudjelovanje u zaštiti okoline, čuvanju prirodnog bogatstva i razvijanju ljubavi prema prirodi. Ukupan program djelovanja Izviđačkog kluba Javor osmišljavaju, pripremaju i realiziraju volonteri kroz organiziranje izleta, višednevnih boravaka u prirodi i natjecanja, sportskih i edukativnih aktivnosti. Jedan od osnovnih ciljeva djelovanja udruge je okupljanje djece i mladih, kao i volontera kako bi se poticala radišnost, samoinicijativnost, hrabrost, odvažnost te razvoj pozitivnih ljudskih vrijednosti.

Gradska knjižnica i čitaonica Požega
Poticanje na čitanje i kritičko razmišljanje u Požeško-slavonskoj županiji aktivno i uspješno provodi Gradska knjižnica i čitaonica Požega. Angažiranjem volontera u kompletne knjižnične djelatnosti u knjižničnim stacionarima u općinama Velika, Jakšić i Kaptol proširene su knjižnične usluge u općinama koje ranije nisu imale nikakav oblik takve djelatnosti te su osigurane aktivnosti za djecu. Volonteri su, osim u redovne knjižnične djelatnosti, uključeni i u provedbu aktivnosti za umirovljenike „Čitam. Učim. Družim se.“, kao i aktivnosti Čitateljskog kluba za odrasle.

Doprinos razvoju volontiranja u obrazovanju

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin
Škola s velikom motivacijom i angažmanom sudjeluje u poboljšanju životnih uvjeta lokalne zajednice potičući brojne i hvalevrijedne aktivnosti usmjerene na djecu, osobe treće životne dobi, osobe slabijeg materijalnog statusa i teže bolesne osobe. Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin trudi se poticati učenike na promatranje konkretnih potreba u zajednici te ih kroz koordinirane aktivnosti i ciljane projekte naučiti važnosti volontiranja, solidarnosti i pomaganja drugima. Svake godine u raznim projektima sudjeluju djelatnici škole, učenici i roditelji.

Doprinos poslovnog sektora razvoju volonterstva

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb – Poslovnica Osijek
Značajan doprinos različitim aktivnostima kroz volonterski angažman pružaju djelatnici osječke poslovnice Raiffeisen banke. RBA banka gradi svoju strategiju na društvenoj odgovornosti i uključivanju u zajednici. Stoga su se u protekloj godini pridružili Udruzi Breza i Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn u akciji oslikavanja klupa na osječkoj Promenadi „Pokreni svijet!”, kao i „Zemlja diše”, čiji je cilj bio promovirati brigu o okolišu i osvijestiti građane o štetnosti plastičnih vrećica. Sudjelovali su i u jutarnjoj utrci građana na pet kilometara „Jutarnja petica”. (Izvor:Volonterski centar Osijek )