Aktivizam, Nekategorizirano

Udruga MoSt izradila socijalno zdravstvenu mapu grada Splita

Znamo li tko sve u Splitu pruža podršku djeci s teškoćama u razvoju ili oboljelima od teške mioklone epilepsije, gdje su savjetovališta za teškoće učenja i ponašanja, tko provodi programe podrške oboljelima od malignih bolesti ili gdje i kada možemo donirati odjeću …?!

Sve ove godine suočavali smo se kako građani nemaju jasnu sliku koje usluge postoje ni komu se i kada mogu javiti za pomoć stoga predstavljamo prvu Socijalno zdravstvenu mapu grada Splita koja „samo jednim klikom“ prikazuje osnovne podatke o institucijama, ustanovama i organizacijama civilnog društva koje djeluju u ovoj domeni – navodi u priopćenju udruga MoSt.

Mapa je rezultat obrade i ažuriranja podataka o uslugama koje se provode u gradu Splitu i koje su, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, usmjerene na različite skupine korisnika i podržane od Grada Splita i ŽSD. Mapa sadržava i neke važne telefonske brojeve koji mogu biti u različitim nepovoljnim okolnostima, dragocjeni.

Ovo je prva faza izrade i u procesu smo dopune i pripreme digitalne aplikacije koja će velikom broju građana biti dostupna. Planiramo i izradu i posebne aplikacije „Kako preživjeti Split“ po ugledu na brojne gradove u svijetu koji omogućuju i onima koji preživljavaju na ulici brzu i adekvatnu podršku i pomoć.

Mapiranje usluga i pružatelja u jednom gradu uvijek je i proces propitivanja što nam nedostaje i što možemo unaprijediti i pokrenuti stoga je ovo i jedan od zagovaračkih koraka da nitko ne bude marginaliziran i da zajedno izgrađujemo koncept gradova koji brinu.

Socijalno zdravstvena mapa nastala je u okviru našeg programa Centra znanja za društveno uključivanje i smanjenje siromaštva i u suradnji s Upravnim odjelom za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju.

Grafički dizajn mape potpisuje Luka Duplančić. (Izvor: most.hr)