Hrvatska, Nekategorizirano

Za projekte udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi grad Rijeka izdvaja 3,38 milijuna kuna u 2020. godini

Programi su usmjereni i na djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, branitelje i stradalnike rata te teško bolesne i kronično bolesne osobe.

U siječnju je raspisan javni poziv čiji je cilj putem odabranih kvalitetnih projekata i programa doprinijeti unapređenju socijalne zaštite pojedinih, posebno osjetljivih skupina građana i dodatno zaštititi i unaprijediti zdravlje građana. Naglasak je dan na pružanje socijalnih usluga i na preventivnu zdravstvenu zaštitu kojoj je cilj smanjenje učestalosti bolesti u čijem nastanku bitnu ulogu imaju različita rizična ponašanja.

Na natječaj je pristiglo 87 prijava, od čega je 86 prijava ispunjavalo formalne uvjete, a stručno povjerenstvo je za financiranje predložilo 47 projekata i programa iz područja socijalne skrbi, 17 projekata i programa koje se odnose na zaštitu zdravlja i dva projekta iz područja zaštite životinja.

Za provedbu projekata/programa u 2020. godini iz područja socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja i zaštite životinja, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb prilikom raspisivanja natječaja planirao je sredstva u ukupnom iznosu od 3,68 milijuna kuna. U vrijeme procjenjivanja projekata/programa od strane Povjerenstva, nastala je posve nova situacija vezana uz epidemiju bolesti COVID-19 koju uzrokuje novi koronavirus.

Zbog koronavirusa određeni broj projekata moći će se realizirati u znatno manjem opsegu

Zbog novonastalih okolnosti, određeni broj programa/projekata moći će se realizirati u znatno manjem opsegu (primjerice programi/projekti usmjereni prema školskoj djeci, grupne aktivnosti, aktivnosti koje se provode u sportskim objektima i slično). Također, valja istaknuti da će epidemija koronavirusa imati negativne efekte na riječko gospodarstvo, a samim time i na gradski proračun.

Bez obzira na situaciju uzrokovanu koronavirusom, Grad Rijeka i ove će godine na istoj razini kao i prethodne financirati udruge koje građanima pružaju razne socijalne usluge. Primjerice, prihvatilište za beskućnike Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene osobe ‘OAZA’ dobit će potporu u iznosu od 460 tisuća kuna, dok će program skrbi o beskućnicima, smještaja i resocijalizacije beskućnika Franjevačkog svjetovnog reda – Mjesnog bratstva Trsat biti poduprt sa 120 tisuća kuna. Za savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji, kao i za psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji, koje provodi Udruga za zaštitu obitelji Rijeka (U.Z.O.R.) osigurano je ukupno 430 tisuća kuna.

Za rad s ovisnicima i ostalim rizičnim skupinama te prevenciju ovisnosti i njegovanje zdravih stilova života izdvaja se 370 tisuća kuna.

Programi su usmjereni i na druge ciljane skupine: djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, branitelje i stradalnike rata te teško bolesne i kronično bolesne osobe.

Za projekte/programe s područja zaštite životinja izdvojit će se 50 tisuća kuna.

Pored 3,38 milijuna kuna koje Grad Rijeka izdvaja za projekte i programe zdravstvene zaštite i socijalne skrbi koje su predložile udruge i vjerske zajednice, za financiranje programa i projekata za ustanove u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi osigurava se 5,26 milijuna kuna.

Inače, samo u posljednjih pet godina iz proračuna Grada Rijeke za programe i projekte u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi utrošeno je 42,2 milijuna kuna.

Osim financiranja programa i projekata u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, Grad Rijeka izdvaja oko 22,8 milijuna kuna godišnje za razne oblike socijalne pomoći. Naime, zaštita socijalno ugroženih u Rijeci je na znatno višoj razini od državnog standarda, odnosno od onoga na što obvezuje Zakon pa mnogi oblici odnosno vrste socijalne pomoći koje nudi Grad Rijeka predstavljaju nadstandard. Grad Rijeka drugačije je od države odredio cenzuse, odnosno minimalna primanja temeljem kojih netko može zatražiti socijalnu pomoć. (grad Rijeka)

Anita Blažinović, In portal