Hrvatska, Nekategorizirano

Udruga SUMA razvija priču o „Bio selu“ na području općine Podravskih Sesveta

Foto: Udruga SUMA

Sesvečka udruga mladih aktivista (SUMA) je jedna od najaktivnijih udruga u području rada s mladima u Koprivničko–križevačkoj županiji. Do sada je provela preko stotinjak raznih projekata u područjima neformalnog obrazovanja, poduzetništva, humanitarnih akcija, sporta, društvenih događaja, mentalnog zdravlja, ekologije te rada s djecom i starijima.

Kvalitetan rad Udruge prepoznat je i od strane Veleposlanstva Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sj. Irske u Republici Hrvatskoj. Veleposlanstvo je prihvatilo ideju o radioničkom tipu edukacije mladih i lokalne zajednice na temu klimatskih promjena, konkretnije na temu bioraznolikosti. Udruga je predložila projektnu ideju pod nazivom „Bio selo – sinergija ptica, oprašivača i ljudi“ koju  Veleposlanstvo  sufinancira u 90 postotnom iznosu vrijednosti projekta. U okviru projektnih aktivnosti članovi Udruge su organizirali izradu edukativno–informativnih točaka na čak 6 strateških lokacija na području Općine Podravske Sesvete. Info točke se sastoje od imitacije bioraznolikosti između životinjskog i biljnog svijeta. Na njima su postavljeni hoteli za oprašivače, simbioza jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka te informativna tabla s informacijama na tri jezika.

Nadalje, SUMA je organizirala izradu četrdesetak funkcionalno uređenih kućica koje, uz pružanje staništa pticama, dodatno ukrašavaju krajolik centra Općine. Kućice se izrađene u suradnji s lokalnim obrtom Drvogalanterija Posavec, dječjim vrtićem i ostalim udrugama.

Kroz trajanje projekta, članovi organiziraju i provode neformalne edukacije za zainteresiranu javnost o važnosti očuvanja bioraznolikosti te educiraju djecu i mlade o klimatskim promjenama. Također, u programu su predviđene edukacije za poljoprivrednike, s obzirom na to da poljoprivrednici imaju vrlo važnu ulogu u zaštiti okoliša kroz svoje aktivnosti.

Posebno treba istaknuti da je preko projekta nabavljeno 215 sadnica stabala koja će se kroz javne akcije lokalne zajednice zasaditi na javnim i privatnim površinama tijekom zimskih mjeseci, a mještani se mogu javiti za preuzimanje sadnica kako bi ih mogli zasaditi i na svojim površinama.

U sve projektne aktivnosti uključeni su volonteri koji su zainteresirani za ovu goruću temu o klimatskim promjenama. Kako se u manjim lokalnim sredinama rijetko pružaju ovakve mogućnosti te kako upravo takve lokalne zajednice nemaju priliku iskazati se u suvremenim temama rješavanja globalnih problema, udruga SUMA uspjela je pokrenuti ovu priču i biti dio globalne borbe protiv sveprisutnijih klimatskih ekstrema. Od početka razvijanja ideje cilj je bio potaknuti ljude na razmišljanje o njihovim, po okoliš, štetnim navikama. Kroz ovaj projekt Općina Podravske Sesvete postaje lokalni svjetionik na svjetskoj mapi aktivizma u borbi s klimatskim promjenama. (Izvor: udruga SUMA)