Aktualno, Nekategorizirano

Uključite se u javno savjetovanje o Istanbulskoj konvenciji

istanbul_crNacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije na javno je savjetovanje postavljen 3. srpnja i do sad je skupio nešto manje od 200 komentara zainteresirane javnosti.

– Cilj Zakona o potvrđivanju je potvrđivanje Konvencije kako bi njene odredbe, u smislu članka 141. Ustava RH postale dio pravnog poretka RH, a što će biti i temelj za nadogradnju postojećeg nacionalnog zakonodavstva kojima se štite žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji, unaprjeđenje međunarodne suradnje u području zaštite prava žrtava nasilja te učinkovitiju pomoć i zaštitu žrtava’ – stoji u objašnjenju na e-savjetovanju.

Ako podržavate ratifikaciju ovog bitnog međunarodnog instrumenta zaštite prava žena, a kako ne bi ispalo da je za temu zainteresirana samo konzervativna javnost, uključite se u raspravu komentarom na stranici e-savjetovanja.