Aktualno, Nekategorizirano

Upitnik Vijeća Europe u vezi s pravnom zaštitom organizacija civilnoga društva

Stručno vijeće za pravna pitanja nevladinih organizacija Vijeća Europe pripremilo je upitnik (na engleskom jeziku) u vezi s pravnom zaštitom organizacija civilnoga društva.

Razlog za pripremu Upitnika jest utvrditi koliko su uspješni koraci poduzeti u osiguravanju provedbe Preporuke Odbora ministara državama članicama o pravnom statusu organizacija civilnoga društva u Europi – CM/Rec(2007)14. Svrha navedene Preporuke bila je osigurati da organizacije civilnoga društva dobiju odgovarajuću pravnu zaštitu i budu u mogućnosti ispuniti svoje ciljeve. Odgovori na ovaj upitnik omogućit će Stručnom vijeću da utvrdi koji su daljnji koraci potrebni za punu provedbu ove Preporuke.

U Upitnik je dodano i nekoliko pitanja koja se odnose na utjecaj krize Covid-19 na rad organizacija civilnoga društva.

Molimo da koristite niže navedenu poveznicu za pristup i popunjavanje Upitnika.

Više: Upitnik