Aktualno, Nekategorizirano

Ženska mreža: Vlada još uvijek nema sustavnu politiku ravnopravnosti spolova

Ženska mreža Hrvatske pozvala je Vladu u ponedjeljak, u povodu Međunarodnog dana žena, da hitno donese novi Nacionalni plan za ravnopravnost spolova kako bi spriječila diskriminaciju i pogoršanje položaja žena.

Ženska mreža poručuje da se to što Vlada nema sustavnu politiku ravnopravnosti spolova odražava na sva područja života te rezultira diskriminacijom i pogoršanjem položaja žena. “Tako smo danas suočene sa stalnim porastom prijava obiteljskog nasilja i sve lošijim ekonomskim položajem žena”, navodi udruga u priopćenju.

Osvrćući se na to što je proteklog tjedna Vlada odbila prijedlog uvođenja tzv. obiteljskog dodatka ili druge obiteljske mirovine, ocjenjuju da se radi o očitom zanemarivanju položaja žena, posebno onih starije životne dobi.

Razlike u plaćama su 12 posto na štetu žena, a u mirovinama je ta razlika dvostruka. Žene su 91 posto korisnice obiteljskih mirovina, koje primaju ako nisu ostvarile pravo na mirovinu ili je njihova mirovina manja od mirovine preminulog partnera.

S druge strane, u situaciji kad jedan partner umre Vlada ne uvažava činjenicu da su bračni drugovi zajednički stjecali tu mirovinu. Takva politika dovodi upravo žene u situaciju teškog siromaštva u starijoj životnoj dobi, upozorava udruga.

Ženska mreža poručuje da pitanje druge, odnosno obiteljske mirovine ili obiteljskog dodatka nije samo pitanje mirovinskog osiguranja. Radi se, kažu, o kršenju ljudskih prava odnosno ravnopravnosti spolova. Žene su tako izložene strukturnoj ekonomskoj diskriminaciji i uskraćivano im je pravo koje proizlazi iz bračne stečevine.

Stoga traže od Vlade da u prijedlog izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju uvrsti ravnopravnost spolova te uvaži činjenicu da su upravo žene zbog takvog odnosa Vlade u teškom položaju siromaštva.(Hina)