Hrvatska, Nekategorizirano

Hrvatski dom Petrinja poziva na četvrtu radionicu o planiranju i provedbi projekata u kulturi

Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja poziva na četvrtu, ujedno i posljednju radionicu iz ciklusa radionica o participativnom planiranju i provedbi kulturno-umjetničkih projekta i programa. na navedenoj radionici će se pobliže razgovarati kako se dionici mogu aktivnije uključiti u rad kulturnih centara. Radionica će se održati 19. listopada 2019. s početkom u 9 sati u Pučkom otvorenom učilištu Hrvatski dom Petrinja.

Program radionice je sljedeći:
9.00 – 10.30
Uvod, predstavljanje, očekivanja
Dionici – definicija, uloga, analiza utjecaja, odabir dionika za različite uloge
10.30 – 11.00
Kratka stanka za kavu i čaj
11.00 – 13.00
Rad u skupinama – Utjecaj pojedinih dionika na programe u kulturi i obratno
Rasprava u plenumu
13.00 – 14.00
Stanka za osvježenje i ručak
14.00 – 15.30
Definiranje suradnje HD-a s dionicima u lokalnoj zajednici
Definiranje suradnje HD-a s dionicima u zemlji i svijetu
15.30 – 16.00
Kratka stanka za osvježenje
16.00 – 17.00
Analiza pristupa odabira sudionika u prostoru HD-a u sljedećem strateškom razdoblju
Prednosti i nedostaci predloženih pristupa
Zaključne riječi
Evaluacija

Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja nositelj je projekta Kultura svima koji provodi u suradnji sa 5 partnera (Građanski aktivizam, Hrvatsko pjevačko društvo “Slavulj” Petrinja, Gradska limena glazba Petrinja, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Društvo Naša djeca Petrinja.

Svrha projekta Kultura svima je kvalitetnije i učinkovitije iskoristiti dio prostornih resursa POU Hrvatski dom Petrinja u odnosu na konvencionalne i tradicionalne pristupe. Jačanjem kapaciteta lokalnih dionika, zajedničkim radom i dijalogom između javnog i civilnog sektora te razvojem svijesti građana o njihovim pravima i mogućem angažmanu izgradit će se održiv lokalni model suradničkog upravljanja i korištenja postojećih resursa što će dovesti do povećanja kulturnih sadržaja te sudjelovanja građana u kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice.

Projekt sufinacira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a odobren je na pozivu Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi.