Aktualno, Nekategorizirano

Arhivski fond Marije Jurić Zagorke

marija_crDigitalizirano i obrađeno digitalizirano gradivo (uz uvod i popis dokumenata i zapisnika na hrvatskom i engleskom jeziku) Arhivski fond Marije Jurić Zagorke nalazi se na mrežnoj stranici Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke.

– Marija Jurić Zagorka prva je hrvatska politička novinarka, koja je sudjelovala pri osnivanju Hrvatskog novinarskog društva. U okviru svog djelovanja kao članice zalagala se za radna i socijalna prava novinara/ki. U suradnji Centra za ženske studije i Hrvatskog novinarskog društva, digitalizirano je gradivo Hrvatskog novinarskog društva s ciljem korištenja gradiva kao izvora pri istraživanju novinarskog rada Marije Jurić Zagorke – stoji u opisu Fonda.

Digitalizirano gradivo u periodu 1910.-1957. je u vlasništvu Hrvatskog novinarskog društva. U knjižnici Centra za ženske studije moguće je pogledati fotokopije originala. Gradivo sadrži osobne dokumente i korespondenciju Marije Jurić Zagorke te zapisnike Hrvatskog novinarskog društva.