Aktualno, Nekategorizirano

Bespovratna sredstva Kulture nova

kultura_crBespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje programa i projekata u 2018. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2018., 2019. i 2020. godini.

Zaklada je slijedeći svoju praksu otvorenosti unaprijedila Program podrške 2017, između ostaloga, i u sljedećim aspektima: redefinirana su postojeća programska područja i kriteriji za dodjelu sredstava te su uvedena dva nova programska područja koja se odnose na podršku za razvoj publike te podršku za organizacijsko i umjetničko pamćenje.

Indikativni proračun Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. iznosi 8.250.000 kn. Prijave na javne pozive podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za predaju prijava je 6. rujna 2017. godine, 16h.

U okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. javni pozivi se raspisuju u sljedećim programskim područjima:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn

a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn

b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn

b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn

Jednogodišnja podrška dodjeljuje se u kategorijama a1, a2, b1 i b2, dok se višegodišnja podrška dodjeljuje u kategorijama a2 i b2.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

  1. a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
  2. b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja

Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20.000 kn.

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

  1. a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
  2. b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn.

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike

Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.

Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017., uključujući i e-prijavnice.