Hrvatska, Nekategorizirano

Zaklada ‘Kultura nova’ objavila Program podrške 2020

Zaklada ‘Kultura nova’ je objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020.! Bespovratna sredstva bit će dodijeljena udrugama i umjetničkim organizacijama u području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje programa/projekata u 2021. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2021., 2022. i 2023. godini.

Indikativni proračun za Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. iznosi 9.750.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5.

Zaklada u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. raspisuje javne pozive u sedam programskih područja.

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

a1) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn

a2) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn

b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn

b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn

Jednogodišnja podrška dodjeljuje se u kategorijama a1, a2, b1 i b2, dok se višegodišnja podrška dodjeljuje u kategorijama a2 i b2.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn

Javni poziv koji se odnosi na putovanje u inozemstvo radi selekcije programa bit će raspisan krajem 2020. ili početkom 2021. godine, a na njega se neće moći prijaviti organizacije kojima bude dodijeljena podrška u okviru ovog programskog područja.

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20.000 kn.

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn

b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Zaklada u ovom programskom području dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn.

Zaklada u ovom programskom području dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

a) podrška za jednokratne projekte do 40.000 kn

b) podrška za kontinuirane projekte do 40.000 kn

Pitanja o Programu podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 16. 6. 2020. do 29. 7. 2020. te od 17. 8. 2020. do 27. 8. 2020.

Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020., uključujući i e-prijavnice.

Prijave na javne pozive podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za predaju prijava je 2. rujna 2020. godine, 16h.

Više: https://kulturanova.hr/