Aktualno, Nekategorizirano

Zaklada “Kultura nova” objavila programe podrške 2021.

Zaklada “Kultura nova” je objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2021 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje odgovaraju uvjetima natječaja.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku. E-prijavnice za sve kategorije i programska područja dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade.

Vodič za prijavu, koji sadrži praktične informacije o tome kako se prijaviti, koje je dokumente potrebno dostaviti, koja se proceduralna i ugovorna pravila primjenjuju te koji detaljno navodi sve upute, pravila, uvjete, programska područja i kriterije, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima od 16. 6. 2021. do 28. 7. 2021. te od 16. 8. 2021. do 26. 8. 2021.

Više: kulturanova.hr