Aktivizam

Aktivizam Nekategorizirano

Konferencija nezavisne kulture u Koprivnici

Konferenciju organizira Saveza udruga FUNK, a sve u sklopu provedbe EU projekta Centar+. Konferencija će nastojati detektirati aktualno stanje s društveno-kulturnim centrima, galerijama, kinima, koncertima i općenito događanjima i prostorima koja egzistiraju mimo institucionalnih okvira.