Aktivizam, Nekategorizirano

Udruga Inovatic: Drugi ciklus besplatnih radionica elementarne robotike

foto: Udruga za robotiku “Inovatic” /FB

Pauza nam nije potrebna, stoga odmah nakon završetka prvog, već sljedeću subotu, 11. lipnja krećemo s drugim ciklusom radionica elementarne robotike koji će trajati sve do 28. lipnja 2022. – navodi se u pozivu udruge za robotiku “Inovatic”.

Cilj je radionica učenike, uzrasta 10-14 godina, kroz praktične primjere upoznati s mogućnostima edukacijskih alata namijenjenih poučavanju robotike i sličnih sadržaja. Polaznici na našim radionicama povezuju različita znanja i vještine te ih primjenjuju na konkretnim primjerima koristeći moderne alata i tehnologije u nastavi. Kroz ovakve radionice učenici usvajaju osnovna znanja i vještine iz primjene strujnih krugova, mehaničkih elemenata i prijenosa, senzora i elektromotora te programiranje i upravljanje autonomnim sustavima.

PRIJAVE: http://udruga-inovatic.hr/ciklusi-elementarne-robotike/

Ciklusi besplatnih radionica elementarne robotike su dio projekta “Bilo kuda STEM svuda”, čiji je nositelj Udruga za robotiku “Inovatic”, a sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna na poziciji  Ureda za udruge Vlade RH.

……………………………………

O projektu:
“Bilo kuda STEM svuda” je projekt je namijenjen jačanju kapaciteta OCD-a (organizacija civilnog društva) te popularizaciji STEM – a među mladima, ugovoren je za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda na pozivu “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a” .
Nositelj projekta je Udruga za robotiku “Inovatic”. Partneri na projektu su Udruga zvjezdano selo Mosor, Udruga za promicanje novih tehnologija “RoboBrač”, Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Cista Velika, Osnovna škola Žnjan-Pazdigrad i Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu.