Aktivizam, Nekategorizirano

Društvo istraživača mora 20000 milja poziva na noćnu izložbu fotografija „MORSKI PUT“

Društvo istraživača mora 20000 milja, poziva sve građane i posjetitelje Skradina i okolice na noćnu izložbu fotografija „MORSKI PUT“. Izložba će se održati u Skradinu, park kod dječjeg igrališta, u utorak, 6.
prosinca 2022. od 16:00 do 20:00 sati.

Edukativna izložba „Morski put“ posvećena je moru, kako ono utječu na nas i kako mi na njega bez obzira koliko mu bili blizu ili daleko. Pomoću prilagođene rasvjete, sugestivna atmosfera tame i svjetlosti izložba približava posjetiteljima ljepote podmorja, važnost mora i oceana te kako je znanje o moru suština prirodoznanstvene pismenosti. Također će izložba prikazati kadrove izravnih i neizravnih ugroza mora i morskog ekosustava, posebice s naglaskom na antropogene pritiske. Sadržavat će 20-tak fotografija koje će uhvatiti krajnosti podmorja – dana napram noći, te iskonsku ljepotu naspram sveprisutnog onečišćenja i ugroza,kao i izravnu popularizaciju znanosti u okviru istraživanja mora kroz nove tehnologije. Važan segment izložbe su popratne edukativne priče pridružene svakoj autorskoj fotografiji koja na inovativan način približava tematiku, popularizira STEM (science =znanost – tehnologiju – engineering = inženjerstvo – matematiku) te uključuje aspekte STEAM-a (uključuje Art = umjetnost) u cijelu širu sliku popularizaciju ovih grana, a posebice znanja o moru.

Izložba se provodi u sklopu projekta „Misli (na) plavo – kako more utječe na nas i kako mi na njega“ koji prijavljen na poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a.“ Glavni ciljevi
projekta su jačanje kapaciteta OCD-ova nositelja i partnera za provedbu edukativnih programa u području popularizacije STEM područja kroz prizmu „znanja o moru“ uz paralelni razvoj i provedbu edukativnih sadržaja
za djecu, mlade i opću populaciju.

Projekt s ukupnim proračunom od 1.183.332,43 HRK, sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 1.005.832,57 HRK, odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok se ostalih 177.499,86 HRK,
odnosno 15% ukupnih bespovratnih sredstava, osigurava iz Državnog proračuna RH.
Nositelj je Društvo istraživača mora – 20000 milja, uz partnerstvo Sveučilišta u Zadru, Udruge za očuvanje bioraznolikosti Aurelia, Udruge studenata BIUS, Udruge Mavena – 36 njezinih čuda i Umjetničke organizacije
Silba Environment Art.