Hrvatska, Nekategorizirano

Eko Kvarner predstavio kontrastudiju za projekt plutajućeg LNG terminala

Na slici Vjeran Piršić. foto HINA/ Miljenko KLEPAC
Na slici Vjeran Piršić. foto HINA/ Miljenko KLEPAC

– Predsjednik Savjeta udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić predstavio je u četvrtak u riječkoj Gradskoj vijećnici Stručno mišljenje o gradnji plutajućeg terminala za ukapljeni naftni plin na lokciji Omišalj, koje je izradila riječka tvrtka DLS, kazavši da je riječ o kontrastudiji napravljenoj s ciljem ukazivanja na manjkavosti studije utjecaja na okoliš za predloženi projekt LNG terminala u Omišlju, koju je izradio Ekonerg iz Zagreba, prenosi Hina.

Kako je rekao Piršić, “kontrastudiju je izradila riječka tvrtka DLS, po narudžbi udruge Eko Kvarner, s ciljem argumentirane kritike netočnih navoda i ukazivanja na očite manjkavosti studije utjecaja na okoliš, koju je izradio Ekonerg.“

Piršić je rekao da kategorija kontrastudije službeno ne postoji, ali da u inozemstvu postoji praksa da se takva studija napravi kada je riječ o nekom potencijalno opasnom projektu.

Naveo je da je u tijeku četvrti pokušaj realizacije LNG terminala i da je u tijeku upravni postupak procjene utjecaja na okoliš te da je, prema podacima kojima raspolaže, na Ekonergovu studiju u javnoj raspravi prispjelo oko 2000 primjedaba. Piršić je ocijenio da projekt plutajućeg LNG terminala, na način na koji je predložen, predstavlja ekološku, ekonomsku i energetsku katastrofu.

Govoreći o stručnom mišljenju tvrtke DSL, Piršić je rekao da je ono obuhvatilo ekološku komponentu projekta i moguće rizike te da će ekonomska analiza biti napravljena naknadno.

Kao prijeporne dijelove projekta plutajućeg LNG terminala naveo je lokaciju i to što u prostorno-planskoj dokumentaciji plutajući LNG terminal nije posve ispravno uvršten, rekao je da bi izgradnja terminala uključivala i velike podvodne radove, gotovo „podvodni kamenolom“ te da je prijeporno i korištenje mora za uplinjavanje ukapljenog tekućeg prirodnog plina.

Piršić smatra da kontrastudija pokazuje da bi korištenje klora u tom sustavu dovelo do ekološke katastrofe na Jadranu. Rekao je da smatra da je jasno dokazano da je korištenje morske vode za uplinjavanje, što uključuje pothlađivanje mora i korištenje klora protiv obrasta algi i školjaka, jako opasno. Kazao je da se naselje Njivice nalazi u zoni rizika, dodavši da se, uz to, cijeli projekt naglašeno požuruje.

Predsjednik savjeta Eko Kvarnera Vjeran Piršić pozvao je sve građane, koji su već dali primjedbe na Ekonergovu studiju utjecaja na okoliš, da svojim saznanjima, prijedlozima i primjedbama pridonesu poboljšanju danas predstavljenog dokumenta, tj. stručnog mišljenja o gradnji plutajućeg LNG terminala, koju je izradio riječki DLS .