Nekategorizirano, Stajališta

Europski revizori: sredstva EU-a koja se uplaćuju nevladinim organizacijama za razne projekte ne troše se transparentno

Predsjednik EK  Jean-Claude Juncker, EPA
Predsjednik EK Jean-Claude Juncker, EPA

Europski revizorski sud ocijenio je u ponedjeljak da se sredstva koje EU uplaćuje preko nevladinih organizacija za humanitarnu i razvojnu pomoć, zaštitu okoliša, za kulturne i druge projekte ne troši dovoljno transparetno.

“Sadašnji sustav klasificiranja organizacija kao nevladinih nije pouzdan, a Europska komisija nema dovoljno detaljne informacije o tome kako se novac troši. Postoji sličan nedostatak jasnoće kada se novac EU-a uplaćuje nevladinim organizacijama neizravno preko tijela Ujedinjenih naroda”, navodi se u izvješću Europskog revizorskog suda.

Nevladine organizacije pomažu Komisiji u osmišljavanju, provedbi i nadzoru programa EU-a u mnogim područjima, poput humanitarne i razvojne pomoći, okoliša, istraživanja i inovacija. Komisija je u razdoblju od 2014. do 2017. planirala potrošiti oko 11,3 milijarde eura posredstvom nevladinih organizacija.

“EU je najveći donator pomoći u svijetu i nevladine organizacije često imaju ključnu ulogu u pružanju te pomoći. Međutim, porezni obveznici EU-a žele se uvjeriti da se njihov novac isplaćuje organizacijama čiji je identitet prikladno utvrđen te da Komisija u cijelosti preuzima odgovornost za utrošena sredstva”, izjavila je Annemie Turtelboom, članica Europskog revizorskog suda zadužena za ovo izvješće.

Sud je u okviru ove revizije ispitao transparentnost financijskih sredstava EU-a kojima se koriste nevladine organizacije, pri čemu se među ostalim područjima politika posebno usredotočio na vanjsko djelovanje, kao najveće područje u kojem se financijska sredstva EU-a izvršavaju preko nevladinih organizacija. Utvrdio je da određivanje subjekata kao nevladinih organizacija koje je

Komisija provela u svojim sustavima nije pouzdano. Procijenio je da je Komisija općenito na transparentan način odabirala projekte koje vode nevladine organizacije. Međutim, kad je riječ o nekima od tijela UN-a obuhvaćenih revizijom, postupci odabira nevladinih organizacija nisu bili transparentni.

Sud je zaključio da Komisija nije bila dovoljno transparentna u vezi s financijskim sredstvima EU-a kojima se koriste nevladine organizacije te da su potrebni dodatni napori kako bi se transparentnost povećala. Nadalje, Sud je iznio niz preporuka za povećanje transparentnosti financijskih sredstava EU-a kojima se koriste nevladine organizacije.