Aktualno, Nekategorizirano

Feministički petak na temu: Feminizacija migracija, 9.12.2016., MaMa, Zagreb

Na slici: Andrea Špehar, foto MaMa
Na slici: Andrea Špehar, foto MaMa

Feministički petak Centra za ženske studije  u petak, 9.12.2016. u 18 sati u Multimedijalnom institutu Mama, Preradovićeva 18, organizira predavanje na temu: Feminizacija migracija, predavanje će održati Andrea Špehar, a uvodničarka i moderatorica je: Nataša Govedić.

Tema predavanja su kvanitativne i kvalitativne dimenzije feminizacije migracija u Europi i šire. Dok je ranije paradigmatska figura migranta dugo bio muškarac, danas su i žene postale vidljivije u mnogim migracijskim tokovima. Rod predstavlja jednu od bitnih kategorija koja oblikuje migracijske procese, ali koja je i sama podložna redefiniranju u migracijskom kontekstu. Rodna dimenzija se u okviru migracijskih procesa usko povezuje s klasnom, etničkom ili rasnom dimenzijom, gdje se transnacionalni prostori pojavljuju kao arene u kojima se reproduciraju i stvaraju nove društvene nejednakosti ali i nove prakse slobode i jednakosti.

Andrea Špehar je docentica političkih znanosti na Univerzitetu u Göteborgu, Švedska. Doktorirala je 2007. na temu ženskih pokreta i politike ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj i Sloveniji. Njezin znanstveno-istraživački rad uključuje nekoliko područja: razvoj politika ravnopravnosti spolova u Europi (s posebnim fokusom na Balkan); migracijske politike u Europskoj uniji; žene i migracije u Švedskoj i Europi).