Hrvatska, Nekategorizirano

Inicijativa mladih za ljudska prava poziva na prijavu u program Prakse u civilnom društvu

Inicijativa mladih za ljudska prava poziva sve organizacije civilnog društva, zaklade i organizacije u području društvenog poduzetništva da se prijave na program Prakse u civilnom društvu.

Program Prakse u civilnom društvu će organizacijama omogućiti financijsku i mentorsku potporu, razvijanje 80-satnog programa namijenjenog mladima do 30 godina koji žele steći iskustvo rada u organizacijama civilnog društva i saznati više o specifičnim tematskim područjima kao i tipovima posla koje mogu raditi u udrugama.

Ovaj program Inicijativa mladih je razvila na temelju rezultata istraživanja provedenog u 85 organizacija civilnog društva u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji. Istraživanje je pokazalo da udruge imaju nedovoljan broj zaposlenih osoba u usporedbi s opsegom posla, kao i da postoji potreba za stvaranjem novih radnih mjesta i zapošljavanjem novih ljudi s ciljem kvalitetnog ispunjavanja projektnih zadataka i doprinosu misiji organizacije.

U skladu s time, glavni cilj Programa prakse u civilnom društvu je dvojak:

  • osnažiti buduće radnike formalnim i neformalnim znanjima i vještinama potrebnim za rad u organizacijama civilnog društva
  • dati priliku mladima bez radnog iskustva za stjecanje korisnog i konkretnog znanja i vještina za različite pozicije unutar organizacijama civilnog društva.

Ovaj inovativni program istovremeno adresira problem visoke nezaposlenosti mladih i nisku razinu zaposlenosti u organizacijama civilnog društva pri čemu posebnu pažnju daje rješenju problema velikih gubitaka ljudskih potencijala i propuštenih prilika za značajne doprinose društvenim promjenama. Program prakse u civilnom društvu će polaznicima omogućiti da uče prateći mentora kao i da evaluiraju vlastiti napredak kroz praksu.

Sukladno mogućnostima i tipu organizacija u kojima će mladi dobiti priliku za stjecanje iskustva, budućim praktikantima nude se opcije za učenje i razvoj vještina u području projektnog menadžmenta, vođenja ureda, financija i projektne administracije, komunikacije i PR-a, zagovaranja javnih politika i provođenja treninga, edukacija i radionica.

Više informacija o zaduženjima mentora može se pronaći na stranicama Inicijative mladih za ljudska prava : http://yihr.hr/hr/poziv-za-mentore-u-civilnom-drustvu-prenesi-znanje-aktiviraj-mlade/

Budući mentori i mentorice mogu se do 28. veljače prijaviti ispunjavanjem prijavnog obrasca na adresi: https://forms.gle/xS9ExUSa3E2wcwi39

Inicijativa mladih poziva sve zainteresirane organizacije da se prijave za mentoriranje.

Program Social Innovators  financira Island, Norveška i Lihtenštajna kroz EEA and Norway Grants Fond za zapošljavanje mladih.

Zajedno za zelenu, kompetitivnu i uključivu Europu