Hrvatska, Nekategorizirano

Konferencija "Participativno budžetiranje – zašto i kako?", 7. do 9. 12, Zagreb

konferencija-participativno-budzetiranjeU Zagrebu se od 7. do 9. prosinca održava konferencija “Participativno budžetiranje – zašto i kako? Hrvatska i europska iskustva” u organizaciji Zelene Istre i partnera. Rok za prijavu je 7.12.2016.
Participativno budžetiranje, tj. sudjelovanje građana u odlučivanju i nadzoru javnih financija, sve je rašireniji oblik demokratske inovacije koji odgovara na probleme globalne krize predstavničke demokracije, koja se očituje u drastičnom padu povjerenja građana/ki u institucije vlasti te zabrinjavajućoj posljedici – njihovom povlačenju iz političkih procesa. Participativno budžetiranje (ili kraće PB) doživljava eksponencijalan rast popularnosti diljem svijeta (posebno u SAD-u i EU) te donosi brojne koristi – za građane/ke, ali i predstavnike/ce vlasti.
Prvi dan konferencije (srijeda, 7.12.) namijenjen je organizacijama civilnog društva, a uključivat će prezentacije dvogodišnjeg iskustva predstavnika i predstavnica udruga IDEM i ja iz Malog Lošinja, Pan iz Karlovca te Zelene Istre iz Pule, u provođenju projekta “Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun” u svojim sredinama. Sudionici/e će biti upoznati/e sa rezultatima projekta, kao i problemima i izazovima s kojima smo se susretali u provedbi.
Drugi i treći dan su, osim organizacijama civilnog društva, namijenjeni i predstavnicima lokalnih i nacionalnih vlasti, a donose prezentacije renomiranih međunarodnih stručnjaka/kinja te predstavnika/ica lokalnih vlasti i udruga civilnog društva o iskustvima provođenja PB-a u Hrvatskoj (Karlovcu, Malom Lošinju, Puli, Pazinu), Estoniji, Islandu te Portugalu, koji ove godine pokreće prvi proces PB-a na nacionalnoj razini u povijesti!
Hrvatska i europska iskustva predstavit će predstavnici/ice civilnog društva, lokalnih vlasti i administracije te renomirani stručnjaci/kinje, poput Nelsona Diasa, urednika najvažnije i najutjecajnije knjige o participativnom budžetiranju posljednjih godina – “Hope for Democracy: 25 Years of Participatory Budgeting Worldwide”.
Troškove putovanja, smještaja i prehrane za sudionike/ice izvan Zagreba, kao i troškove ručka i večere za sve sudionike/nice kojima je to potrebno snose organizatori.
Možete se prijaviti za sudjelovanje putem obrasca.