Hrvatska, Nekategorizirano

Konjički klub Dunavski raj u Vukovaru predstavio projekt inregracije mladih s problemima u ponašanju

Na slici:  Denis Zeko, predsjednik udruge KK Dunavski raj, Siniša Mitrović, stručni suradnik u gradu Vukovaru,  Andrijana Vidaković, voditeljica projekta. Foto: KK Dunavski raj
Na slici: Denis Zeko, predsjednik udruge KK Dunavski raj, Siniša Mitrović, stručni suradnik u gradu Vukovaru, Andrijana Vidaković, voditeljica projekta. Foto: KK Dunavski raj

U Gradskoj vijećnici Grada Vukovara u srijedu je održana konferencija za medije u svrhu predstavljanja EU projekta „Uz pomoć konja do bolje integracije“.

Konjički klub Dunavski raj će do 17. srpnja 2019. godine u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb i Gradom Vukovarom provoditi projekt namjenjen mladima s problemima u ponašanju s područja Vukovarsko-srijemske županije koji izvršavaju posebnu obvezu humanitarnog rada na temelju odluke Sudova za mladež ili Prekršajnih sudova.

Svrha projekta je unaprijediti razvoj socijalnih i radnih vještina kod mladih s problemima u ponašanju kroz provedbu programa osposobljavanja za rad u konjogojstvu i terapijskom programu . Na taj način doprinijeti će se poboljšanju i povećanju njihovih kompetencija za zapošljavanje i pouzetničke samoinicijative.

– U ovaj projekt bit će uključeno 20 mladih osoba s problemima u ponašanju u dobi od 15 do 25 godina, a o vremenskom periodu u kojem će izvršavati posebne obveze odlučuje Centar za socijalnu skrb. – rekla je voditeljica projekta Andrijana Vidaković napomenuvši kako će se sudionike ovoga projekta povezati s potencijalnim poslodavcima iz područja poljoprivrede i konjogojstva nakon izvršene posebne obveze.

Predsjednik Konjičkog kluba “Dunavski raj” Denis Zeko, rekao je da će za projekt “Uz pomoć konja do bolje integracije” na raspolaganju u klubu biti 12 konja, da je klub uz ovaj uključen u još jedan europski i pet nacionalnih projekata te zapošljava deset osoba.

Grad Vukovar je i prethodnih godina sudjelovao u raznim projektima u suradnji s Centrom za socijalnu skrb – Uključili smo se u projekt na temelju dobre suradnje sa Centrom za socijalnu skrb i Konjičkim klubom Dunavski raj koja traje niz godina. Ovaj projekt će, mladim ljudima koji su u jednom dijelu svoga života krenuli krivim putem, pomoći da se integriraju u društvo, a naposljetku i da se zaposle u struci koju će ovim projektom steći. Na tržištu rada postoje potrebe za radnicima te vrste posla. Grad Vukovar ima nekoliko partnerstava godišnje i to je uhodana praksa u kojoj pokušavamo ne samo financirati udruge nego i potpisivati partnerstava koja su potrebna udrugama na način da povlačimo razna sredstva za financiranje njihovih djelatnosti. U interesu je Grada da upravo tim prikupljenim sredstvima pomognemo udrugama u zapošljavanju ljudi. – rekao je Siniša Mitrović, viši stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 506.707,50 kn od čega 85% je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 430.701,75 kn, a 15% sufinancirano je sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 76.006,12 kn.
Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška programima usmjerenim mladima“.