Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

Krenulo je Školontiranje!

skolontiranje_crProjekt PRONI centra za socijalno podučavanje – “Školontiranje“, koji za cilj ima povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa, posebice programa školskog volontiranja i volontiranja u zajednici, kroz obrazovanje i odgoj za volontiranje u školskim ustanovama i organizacijama civilnoga društva u Vukovarsko-srijemskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, službeno je započeo 1. lipnja.

Kako bi polučio najbolje rezultate, 9. lipnja je u Osijeku održan prvi radni sastanak partnera iz javnog i civilnog sektora – OŠNikole Andrić Vukovar, Ekonomska škola Vukovar, Tehnička škola Sisak, Volonterski centar Osijek te PRONI Centar za socijalno podučavanje. Na sastanku su predstavnici spomenutih ustanova i udruga razgovarali su o značaju i razvoju školskog volontiranja te projektnim aktivnostima, među kojima je i organizacija početnih konferencija u Vukovaru i Sisku planirane za početak srpnja. Ovo je ujedno bila i prilika za potpisivanje međusobnog Sporazuma o suradnji na provedbi projekta koji će na području Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije biti provođen u trajanju od dvije godine.

Projekt Školontiranje je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.072.532,86 kuna, a ukupna vrijednost projekta je 1.134.35684 kuna.