Hrvatska, Nekategorizirano

Info dani za roditelje

U sklopu projekta Eko-Eko Volonterko održani su info dani za roditelje koji su obuhvaćali informativna predavanja na temu “Volonterstvo za mene i moje dijete!”. Održano je šest informativnih predavanja za roditelje.

– Predavanja su imala za cilj podignuti razinu svijesti roditelja o prednostima i društvenoj važnosti školskog volontiranja i volontiranja općenito. Info dani održavali su se u partnerskim školama, u OŠ A. M. Reljković u Bebrini i OŠ A. Mihanović u Slavonskom Brodu – ističu u udruzi Eko Brezna.

Ukupno je u obje škole više od 250 roditelja informirano o doprinosu koji oni mogu dati kroz volontiranje, posebice volontiranje sa svojom djecom u školskim volonterskim akcijama.

Roditelji su detaljno upoznati s provedbom projekta Eko-Eko Volonterko te sa njihovim angažmanom u projektu.