Aktivizam, Nekategorizirano

Krenuo s radom Klub čitača za mlade Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce

Danas je krenuo je Klub čitača za mlade Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce u sklopu projekta “Moje pravo na pokret, govor i čitanje” – razvoj pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju” (UP.02.1.1.15.0028) ugovoren za sufinanciranje na pozivu ˝Čitanjem do uključivog društva˝.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a provodi se od 6. srpnja 2022. do 6. srpnja 2023. godine

Prva radionica Kluba za mlade s invaliditetom održat će se danas u 16 sati, dok će se prva radionica za mlade do 25 održati u ponedjeljak 12. prosinca u 18:30 sati.

Kroz ove radionice mladi će imati priliku:

-osvijestiti na koji način se trebaju konstruktivno nositi s različitim životnim izazovima i kako mogu iste razriješiti
-raditi na osvještavanju predrasuda i stereotipa koji su najčešće vezani za prikaz osoba s invaliditetom u knjigama
-naučiti vještine konstruktivnog nošenja sa ljutnjom kao neugodnom emocijom
-mlade osobe sa invaliditetom naučit će proraditi osjećaj tuge
-razviti mehanizme suočavanja sa različitim emocionalnim stanjima kroz upotrebu terapijskih priča

Upotrebom priča, s mladima s invaliditetom raditi na osvještavanju i rješavanju pojedinih sukoba osvijestiti važnost i ulogu prijateljstva u životu mladih s teškoćama u razvoju i jezičnim teškoćama i dr.
Radionice su zamišljene na način da upoznaju mlade s osnovnim načinima motiviranja i pobuđivanja interesa za čitanje i čitalačke aktivnosti. Mladi će imati priliku naučiti niz “čitalačkih” aktivnosti i metoda koje će primjenjivati u svom obrazovanju.

Više informacija o projektu i prijava na stranici Centra Sunce.