Aktualno, Nekategorizirano

Centar Sunce poziva na radionicu u Klub čitača za mlade s invaliditetom

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce poziva na prijavu u KLUB ČITAČA ZA MLADE sa invaliditetom (mladi do 25 god.) u okviru kojeg će se krenuti online radionice u siječnju, i to prva u petak petak 27.1.2023., za 1.grupu u 16:00 h te za 2. grupu u 17:00 h.

Prijave slati na e-adresu: iva.majcek@ti-si-sunce.hr

Cilj je aktivnosti projekta povećati socijalnu uključenost i dostupnost materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijanje čitalačke kompetencije djece i mladih, a posebice djece i mladih s jezičnim teškoćama i teškoćama u razvoju i/ili s invaliditetom (od 3-25 godina).

Projekt “Moje pravo na pokret, govor i čitanje” – razvoj pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju (UP.02.1.1.15.0028) je sufinanciran u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 499.771,72 kuna. Bespovratna sredstva tj. projekt je sufinanciran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 74.965,76 kuna (15 posto). Bespovratna sredstva tj. projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 424.805,96 kuna (85 posto).

Projekt provodi Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce u razdoblju od 6.07.2022. – 6.07.2023. godine na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Facebook najava