Aktualno, Nekategorizirano

Kalendar događanja za veljaču projekta “Moje pravo na pokret, govor i čitanje”

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce objavio je kalendar aktivnosti za veljaču u sklopu projekta “Moje pravo na pokret, govor i čitanje” – razvoj pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju.

Cilj je aktivnosti projekta povećati socijalnu uključenost i dostupnost materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijanje čitalačke kompetencije djece i mladih, a posebice djece i mladih s jezičnim teškoćama i teškoćama u razvoju i/ili s invaliditetom (od 3-25 godina).

Projekt “Moje pravo na pokret, govor i čitanje” – razvoj pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju (UP.02.1.1.15.0028) je sufinanciran u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 499.771,72 kuna.

Projekt provodi Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce u razdoblju od 6.07.2022. – 6.07.2023. godine na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Više o projektu na stranici Centra Sunce.