Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

Love & Respect – prevencija nasilja u vezama mladih

cesi_crCilj projekta je izgraditi partnerstvo na europskoj razini za prevenciju nasilja u vezama mladih.

– Projektom namjeravamo ostvariti sljedeće specifične ciljeve:

  • Doprinijeti vidljivosti problema te zagovarati učinkovitu i sustavnu prevenciju nasilja u vezama na nacionalnoj i europskoj razini.
  • Razviti inovativne alate za prevenciju nasilja u vezama .
  • Podizanje svijesti o nasilju u vezama te važnosti kvalitetnih i ravnopravnih odnosa među mladima.
  • Stvaranje platforme za suradnju i razmjenu iskustava i dobrih praksi.
  • Povećanje kompetencija osoba koje rade s mladima za rad na prevenciji nasilja u vezama mladih

U okviru projekta biti će provedeno 7 nacionalnih istraživanja o učestalosti nasilja u vezama mladih na reprezentativnom uzorku  od 1000 ispitanika/ca te komparativna analiza, a rezultati će biti korišteni u zagovaranju sustavne i učinkovite prevencije.

Kampanja će biti provođena putem društvenih medija i u svakoj će zemlji biti kreirana Facebook stranica na kojoj će mladima biti pružene informacije o nasilju u vezama te će im biti omogućeno postavljanje pitanja, sudjelovanje u raspravama i dijeljenje iskustava. Izradit ćemo online platformu za osobe koje rade s mladima koji će sadržavati informacije o nasilju u vezama mladih, različite materijale, priručnike, istraživanja  o rodno uvjetovanom nasilju.

Osim toga, sadržavat će i bazu organizacija koje rade s mladima na prevenciji rodno uvjetovanog nasilja u sedam zemalja uključenih u projekt.  Kreirat ćemo interaktivnu online aplikaciju koja će uključivati kviz o nasilju u vezama mladim, te kvalitetnim i štetnim vezama.

Nositelj projekta je organizacija ProFem – centrum pro obeti domaciho a sexualniho nasili, o.p.s., iz Češke Republike, a kao partnerske organizacije sudjeluju: CESI – Centar za edukaciju savjetovanje i istraživanje, Hrvatska;  Society without wiolence,  Armenija; Sakhli – Advice Center for Women, Gruzija; FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA, Italija;  Fundacion Privada Indera, Španjolska;  Verein Hazissa – Fachstelle für Prävention, Austria.