Hrvatska, Nekategorizirano

Nacionalna zaklada održala dvodnevnu radionicu za korisnike bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda

Foto: NZRCD
Foto: NZRCD

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva održala je 12. i 13. srpnja 2018. godine u Donjoj Stubici dvodnevnu radionicu podrške provedbi projekata za korisnike bespovratnih sredstava odobrenih na pozivu Umjetnost i kultura za mlade, u skupini aktivnosti B i C.

Svrha ove radionice je osnaživanje korisnika bespovratnih sredstava za što kvalitetniju provedbu projekata te izvještavanje o provedbi. Radionica je obuhvatila teme: kako izraditi što kvalitetniji zahtjev za nadoknadom sredstava, mogućnosti prenamjene troškova, dokazivanje troškova plaća i putovanja, kako izraditi završni ZNS. Na radionici je bilo riječi i o najčešćim pogreškama i propustima u provedbi, obvezi isticanja EU vidljivost, a sve teme praktično su vježbane na na zadanom slučaju.

Nacionalna zaklada je u 2018. godini napravila iskorak u osnaživanju prijavitelja i korisnika bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda. Uz uobičajene informativne i provedbene radionice, prijaviteljima i korisnicima bespovratnih sredstava pružat će se izravna podrška u vidu izobrazbi o prijavi na pojedine pozive za dodjelu bespovratnih sredstava kao i podrške u provedbi projekata.

IMG-20180713-WA0006Radionicu je organizirao i proveo Odjel za podršku i praćenje provedbe programa EU.