Aktualno, Nekategorizirano

Natječaj za projekte djece i mladih: Radost života

uniqaPozivamo djecu i mlade i njihove učitelje, nastavnike, mentore i druge stručne suradnike u osnovnim i srednjim školama te udruge koje se bave projektima za djecu i mlade da prijave inovativne projekte u kojima su djeca i mladi glavni inicijatori i realizatori, a čija bi realizacija unaprijedila, primjerice, kvalitetu učenja; rada i boravka u školi; školskih ili izvanškolskih aktivnosti; život u zajednici.

Projekti se mogu provoditi uz korištenje svih djeci i mladima dostupnih i raspoloživih resursa – od nabavke ili izrade potrebnih “pomagala”, radionica i edukacija, provođenja istraživanja i anketa do korištenja digitalnih tehnologija.
Ideja natječaja je da djeca i mladi (uz vodstvo mentora) osmisle projekt koji bi mogle preuzeti i provoditi i druge ustanove ili udruge. Može se prijaviti i postojeći projekt koji je već proveden (pilotiran) i prijavitelj bi ga želio proširiti i razviti.

Tražimo dobre ideje u svim područjima života djece i mladih, a najbolje pomažemo ostvariti!

Projekti se tematski mogu vezati uz:

 • Obrazovanje: ideje za unapređenje učenja, stjecanja i prenošenja znanja (uz pomoć svih raspoloživih sredstava, od prostornih do angažmana osoba, tehnika, korištenja tiskanih materijala i sredstava do digitalnih tehnologija); promicanje medijske ili financijske pismenosti, likovnog i pisanog stvaralaštva i sl.
 • Zdrav život i kvalitetno provođenje slobodnog vremena: ideje za uvođenje zdravih navika u svakodnevan život djece i mladih; od sportskih i rekreativnih aktivnosti do aktivnosti vezanih uz zaštitu i očuvanje okoliša, prevenciju nasilja, boravak u prirodi, zdravu prehranu… (isključeno je financiranje natjecanja i opreme za opremanje sportskih klubova i udruga)
 • Istraživanja: ideja za provođenjem istraživanja koje bi svojim zaključcima pridonijelo boljem razumijevanju bilo koje relevantne problematike koja se tiče djece i mladih u Hrvatskoj, te poboljšanju njihovih mogućnosti ili uvjeta života
 • Inovaciju: ideje o izradi kreativnih ili tehničkih predmeta/pomagala; čijom bi se primjenom poboljšala organizacija ili proces, ovisno o području primjene

Uvjeti i pravila sudjelovanja u natječaju:

 • prijavitelj mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj (prijavitelj ne treba prilagati dokaz ali pravna služba Organizatora ima pravo provjeriti istinitost navoda prijavitelja)
 • svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt
 • projekt već može biti proveden, no može se prijaviti na natječaj samo ako ga prijavitelj želi ponovno provesti (neće se financirati troškovi već realiziranih projekata)
 • projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji se može ispuniti ovdje
 • u prijavi se treba konkretno navesti na što će se sredstva utrošiti (financijski plan)
 • uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju, ilustraciju ili logotip projekta
 • nepotpune i nelektorirane prijave neće se razmatrati
 • iznos donacije nije limitiran; prijavitelj treba predložiti traženi iznos, a Organizator će u slučaju odabira projekta procijeniti hoće li financirati projekt u cijelosti ili djelomično
 • projekt može biti predložen i realiziran kroz partnerstvo više subjekata (škola, ili škola i udruga)
 • odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi najkasnije do kraja školske godine 2019./2020.
 • svaka prijava bit će pregledana i ako zadovoljava uvjete i pravila, objavljena na stranici Radost života (samo opis i cilj projekta)
 • prijave su otvorene do 15. ožujka 2019. u 00 sati te se prijave pristigle nakon tog datuma neće razmatrati
 • projekti će biti odabrani do 15. travnja 2019.
 • sudionici natječaja čiji su projekti odabrani bit će o tome obaviješteni pisanim putem
 • ispunjavanjem obrasca prijave sudionik daje suglasnost za objavu podataka na internetskoj stranici „Radost života“
 • Organizator zadržava pravo kraćenja i uređivanja tekstova prijava
 • dobitnici donacije dužni su podnijeti izvješće o provedenom projektu do kraja 2019. godine ako je projekt proveden u 2019. godini odnosno najkasnije mjesec dana
 • nakon završetka projekta u školskoj godini 2019./2020.

Način prijave:

 • projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji se ispunjava online na stranicama Organizatora.
  nije moguće naknadno mijenjanje, brisanje ili ponovno slanje prijave na zahtjev prijavitelja.
 • uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti fotografiju, logotip ili ilustraciju projekta na koje prijavitelj ima pravo korištenja. Ne smiju se preuzimati fotografije niti drugi slikovni materijali s interneta te će se prijavitelji koji ih prilože, a organizator utvrdi da su time narušena nečija autorska prava, biti isključeni iz natječaja. U fazi
 • prijave nije potrebno prilagati nikakve dokumente.
 • prijavitelj može uz popunjeni obrazac projekta i ilustraciju priložiti i video-prijavu ili prezentaciju projekta s iscrpnijim informacijama. Takav materijal prilaže se prijavi isključivo putem linka. U slučaju slanja video materijala ili fotografija s djecom i mladima uključenim u projekt takav materijal prethodno mora imati privolu roditelja.

Više