Hrvatska, Nekategorizirano

Objavljen Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima

Na slici otok Susak, foto: Ruza Beljan

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini, objavljeno je na službenoj stranici Ministarstva. Poziv prenosimo u cijelosti:

Opći cilj Javnog poziva

– stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje.

Specifični cilj Javnog poziva

– osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima i to putem provedbe kvalitetnih projekata i inicijativa kojima se doprinosi poboljšanju kvalitete života otočnog stanovništva.

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva

– organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi: 600.000 kuna.

Minimalan iznos tražene financijske podrške: 20.000 kuna
Maksimalan iznos tražene financijske podrške: 50.000 kuna

Prijavitelj prijavu na Javni poziv podnosi isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr.

Rok za podnošenje prijava projektnih prijava je 10. listopada 2022. godine, a uključuje sljedeće:

• rok za podnošenje elektroničke prijave u sustavu www.financijskepodrske.hr je 10. listopada 2022. godine najkasnije do 12:00 sati)

• rok za podnošenje Dokumenta o verifikaciji je 10. listopada 2022. godine do 24:00 sata na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr)

Zainteresirani prijavitelji mogu pitanja vezana uz Javni poziv postavljati do 03. listopada 2022. godine na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, navodi da se tekst Javnog poziva i Upute za prijavitelje nalaze se u dijelu Dokumenti, a svi obrasci koje je prijavitelj dužan unijeti u sustav www.financijskepodrske.hr nalaze se u dijelu Obrasci za Javni poziv 2022.