Hrvatska, Nekategorizirano

Okolišne udruge tuže Ministarstvo zaštite okoliša zbog iskapanja sedimenta iz Drave

Okolišne udruge podnijele su tužbu protiv Ministarstva zaštite okoliše i energetike jer je odobrilo Hrvatskim vodama iskapanje 460.000 metara kubnih sedimenta iz Drave, bez obveze izrade studije utjecaja na okoliš i ekološku mrežu, te su zatražile obustavu projekta.

Tužbu su Upravnom sudu u Osijeku podnijeli WWF Adria, Zelena akcija, Udruga BIOM i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode pozivajući da se struka stavi ispred politike, priopćeno je u utorak.

Ministarstvo je 26. ožujka izdalo rješenje Hrvatskim vodama za iskapanje oko 460.000 metara kubnih sedimenta iz Drave kod općine Petrijevci u blizini Osijeka “sa ciljem smanjenja rizika od poplava”, bez obveze izrade studije utjecaja na okoliš i utjecaja na ekološku mrežu.

“Samo par dana kasnije, sve u jeku pandemije, točnije 30. ožujka, Hrvatske vode već su podugovorile i izvođača radova te započele s iskapanjem pijeska”, upozoravaju udruge ističući da će posljedice zahvata, temeljenog na manjkavim i zastarjelim podacima elaborata, biti velike i nepovratne.

S obzirom na manjkavost postupka izdavanja rješenja i činjenicu da su radovi iskapanja sedimenta već započeli, okolišne organizacije su uz poništenje rješenja ministarstva zatražile od Upravnog suda u Osijeku da izda i privremenu mjeru prekida radova, kaže se u priopćenju.

“Iskapanje sedimenta, pogotovo u velikim količinama, rezultirat će daljnjim ukapanjem korita rijeke i pogoršanjem ukupnog stanja nadzemnih i podzemnih voda, te svih o vodi ovisnih biljaka i životinja”, upozorio je Tibor Mikuška iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica.

Osvrćući se na priopćenje Osječko-baranjske županije “da će se izvađeni pijesak moći koristiti za potrebe gradnje autoceste na Koridoru Vc”, Mikuška je izrazio sumnju kako je cilj zahvata zadovoljavanje potrebe građevinskih radova, a ne obrana od poplava.

Drava je višestruko zaštićeno područje – kao Regionalni park Mura-Drava, UNESCO Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, te kao dio ekološke mreže NATURA 2000, zbog čega je neophodno procijeniti mogući utjecaj zahvata na sve ciljne vrste, staništa i ciljeve očuvanja, podsjećaju udruge.

Pritom optužuju ministarstvo da je odobravanjem zahvata prekršilo tri EU-ove direktive – o staništima, o pticama i o vodama, zbog čega im je EU-ova Komisija već slala pritužbe. (Hina)