Hrvatska, Nekategorizirano

Otvoren LIFE natječaj za 2019. godinu

life_logo_odrazEuropska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2019. godinu. Natječaj je otvoren 4. travnja i bit će otvoren do lipnja za konceptne sažetke koji se prijavljuju na potprogram Okoliš, odnosno do rujna za projektne prijedloge koji se prijavljuju na Klimatske aktivnosti.

Prijava projektnih prijedloga za potprogram Okoliš odvija se u dvije faze – prvo se u lipnju dostavlja konceptni sažetak, te ukoliko prođe prvu fazu evaluacije prijavljuje se puna projektna prijava s rokom u veljači. Za potprogram Klimatske aktivnosti odmah se prijavljuje puna projektna prijava s rokom u rujnu.

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, a prijava se vrši putem internetskog alata eProposal.

POTPROGRAM OKOLIŠ – natječaj otvoren 4. travnja 2019.

Okoliš i učinkovito korištenje resursa
Rok za konceptni sažetak: 17. 6. 2019. do 16:00 sati
Rok za punu projektnu prijavu: Veljača 2020.
Priroda i bioraznolikost
Rok za konceptni sažetak : 19. 6. 2019. do 16:00 sati
Rok za punu projektnu prijavu: Veljača 2020.
Upravljanje i informacije na području okoliša
Rok za konceptni sažetak : 19. 6. 2019. do 16:00 sati
Rok za punu projektnu prijavu: Veljača 2020.

POTPROGRAM KLIMATSKE AKTIVNOSTI – natječaj otvoren 4. travnja 2019.

Ublažavanje klimatskih promjena
Rok za punu projektnu prijavu: Rujan 2019.
Prilagodba na klimatske promjene
Rok za punu projektnu prijavu: Rujan 2019.
Upravljanje i informacije na području klime
Rok za punu projektnu prijavu: Rujan 2019.

* Više informacija o natječaju pogledajte OVDJE.

LIFE Info dan 16. 4. 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Nacionalna kontakt točka za Program LIFE organizira LIFE INFO dan s ciljem predstavljanja osnovnih informacija o Programu LIFE i objavi natječaja 2019.

LIFE INFO dan održat će se u Zagrebu, 16. travnja 2019. s početkom u 9:30, na lokaciji Hrvatske vode, ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb.

Zbog ograničenog broja sudionika, molimo da svoje sudjelovanje na LIFE INFO danu registrirate OVDJE.

Za sva pitanja možete se obratiti na e-mail adresu life@mzoe.hr

Izvor: lifeprogramhrvatska.hr