Hrvatska, Nekategorizirano

Otvoren LIFE natječaj za 2022. godinu

Europska komisija je 17. svibnja 2022. objavila natječaj za Program LIFE za 2022. godinu u okviru kojeg su dostupna sredstva u iznosu od 598 milijuna eura za provedbu projekata iz četiri potprograma:
-Priroda i bioraznolikost (242 mil. eura)
-Kružno gospodarstvo i kvaliteta života (158 mil. eura)
-Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama (99 mil. eura)
-Prijelaz na čistu energiju (98 mil. eura).

U programskom razdoblju 2021.-2027. LIFE sufinancira sljedeće vrste projekata: Projekti standardnih djelovanja za ostvarenje specifičnih ciljeva programa LIFE

Strateški projekti za prirodu kojima se ostvarenje ciljeva EU vezanih za prirodu i bioraznolikost podupire provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja;

Strateški integrirani projekti kojima se na razinama od regionalne do transnacionalne provode okolišne ili klimatske strategije ili akcijski planovi koje su razvila tijela država članica, a zahtijevaju se posebnim okolišnim, klimatskim ili relevantnim energetskim zakonodavstvom ili politikom Unije, pritom osiguravajući uključenost dionika i promičući koordinaciju s barem još jednim izvorom financiranja na razini Unije, na nacionalnoj ili privatnoj razini, te njegovu mobilizaciju;

Projekti tehničke pomoći kojima se podupire razvoj kapaciteta za sudjelovanje u projektima standardnih djelovanja, priprema strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, priprema za pristup drugim financijskim instrumentima Unije ili druge mjere za pripremu primjene u širem opsegu ili reproduciranje rezultata drugih projekata koji su mu prethodili ili drugih programa Unije
Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost (poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.).

Nacionalna kontakt točka za provedbu programa LIFE u Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH.

Program LIFE dana 21. svibnja 2022. navršava 30 godina postojanja. Više informacija potražite na www.lifeis30.eu.

Više informacija na stranici ekovjesnik.hr