Aktualno, Nekategorizirano

Otvoren natječaj za stipendije Libertas Foundation

Otvoren je natječaj za stipendiranje učenika obrtničkih i deficitarnih zanimanja (kuhar, konobar, slastičar) za školsku godinu 2019./2020. koje dodjeljuje Libertas Foundation uz podršku udruge DEŠA- Dubrovnik.

Libertas Foundation je udruga iseljenih Hrvata iz San Pedra, Kalifornija koja humanitarnim akcijama pomažu programe korisne zajednici. Jedan od programa je i zaklada “Ante i Evelyn Mrgudić” kroz koju se ove stipendije kontinuirano dodjeljuju od 2003. godine. Kroz ovaj natječaj godišnje se stipendira 10 – 12 učenika obrtničkih zanimanja.

Stipendiju mogu zatražiti svi koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • pohađaju obrtničku školu ili je namjeravaju upisati u narednoj školskoj godini,
  • žele se vratiti u svoje mjesto boravka nakon školovanja,
  • dobri su i uzorni učenici,
  • potječu iz obitelji lošijeg imovinskog stanja,
  • žive u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Stipendija iznosi 1.000 USD za školsku godinu.

Zamolbe ćemo zaprimati od kraja školske godine do 10. rujna 2019.

Učenici trebaju priložiti:

  • zamolba/zahtjev (vlastoručno ili ispisano putem računala) koja mora sadržavati kontakt podatke djeteta i roditelja/staratelja,
  • kopiju zadnje svjedodžbe,
  • potvrdu o materijalnom stanju obitelji (za sve članove kućanstva – preslika obrasca zadnje platne liste ili mirovine odnosno preslika potvrde HZZ-a o nezaposlenosti)
  • potvrda o visini dohotka i primitaka u 2018. godini (za sve članove kućanstva)
  • preporuku razrednika ili ravnatelja osnovne ili zanatske škole (ukoliko se radi o učenicima osmih razreda molimo u preporuci naznačiti za koju se školu/smjer učenik prijavljuje)

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom do 1. kolovoza 2019. u

ured DEŠE, Frana Supila 8, 20 000 Dubrovnik, s napomenom – „ZA STIPENDIJE“. (Izvor: DEŠA)