Hrvatska, Nekategorizirano

Porazni rezultati istraživanja o dostupnosti anestezije u ginekološkim zahvatima

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Potaknuta akcijom #PrekinimoŠutnju, udruga Roda naručila je od agencije Ipsos istraživanje javnog mnijenja o tome koliko je žena u Hrvatskoj imalo iskustva s ginekološkim zahvatima kao što su kiretaže nakon pobačaja, punkcije jajnih stanica, biopsije te šivanje međice, a koji su izvođeni bez anestetika. Istraživanje pokazuje da je 29 posto žena imalo neki od navedenih ginekoloških zahvata, a među onima koje su imale zahvat je 32 posto onih koje navode da je zahvat izvođen “na živo”, odnosno bez primjene sredstva koje umrtvljuje mjesto na kojemu se radi zahvat kako ne bi osjetile bol.

Iako iz iskustva direktnoga rada s korisnicama, u Rodi dobivaju informacije o velikom broju žena koje su doživjele nepotrebna bolna i traumatična iskustva tijekom ginekoloških postupaka i operacija, od nadležnih institucija ne može se dobiti informacija o učestalosti korištenja anestezije pri takvim zahvatima jer je praksa i dokumentacija u zdravstvenim ustanovama neujednačena. Ovi rezultati potvrđuju nam da su razmjeri ovog problema golemi i da velik broj žena u Hrvatskoj ima iskustvo sa bolnim ginekološkim zahvatom koji je rađen “na živo”

Također, uvid u broj i učestalost neprimjereno bolnih zahvata nad ženama ne može se dobiti niti iz pritužbi žena podnesenih službenim putem nadležnim institucijama, jer mali broj ili nepostojanje takvih pritužbi ne znači da slučajeva nema.

Kako bi se na reprezentativnom uzorku vidjelo o kojem obimu problema se radi, u periodu od 2. do 21. studenoga 2018. godine agencija Ipsos d.o.o. provela je istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku (968 građanki i građana), prema regijama i veličini naselja, spolu i dobi. Istraživanje je rađeno metodom osobne ankete “face to face”, među općom populacijom starijom od 18 godina. Rezultati istraživanja pokazali su sljedeće:

– Oko 29 posto žena imalo je neki od navedenih ginekoloških zahvata koji su bili predmet istraživanja (kiretaže nakon pobačaja, punkcije, biopsije, šivanje međice nakon poroda), a među onima koje su imale zahvat je 32 posto onih koje navode da je zahvat izvođen “na živo”, odnosno bez primjene sredstva koje umrtvljuje mjesto na kojemu se radi zahvat kako ne bi osjetile bol.

– Gledajući u ukupnoj populaciji žena, radi se o 9 posto žena koje su imale bolno iskustvo ovakvog ginekološkog zahvata.

– Dodatno, 17 posto žena osobno poznaje najmanje jednu ili više bliskih osoba za koje znaju da su imale iskustvo ginekološkog zahvata bez primjene sredstva koje umrtvljuje mjesto na kojemu se radi zahvat kako ne bi osjetile bol.

– Također, istraživanje je pokazalo i da 11 posto muškaraca osobno poznaje najmanje jednu ili više bliskih ženskih osoba za koje znaju da su imale takvo iskustvo ginekološkog zahvata.Dodatno, 17 posto žena osobno poznaje najmanje jednu ili više bliskih osoba za koje znaju da su imale iskustvo ginekološkog zahvata bez primjene sredstva koje umrtvljuje mjesto na kojemu se radi zahvat kako ne bi osjetile bo

Ovi rezultati potvrđuju nam da su razmjeri ovog problema golemi i da velik broj žena u Hrvatskoj ima iskustvo sa bolnim ginekološkim zahvatom koji je rađen “na živo”.

Stoga Roda još jednokm zahtjeva od premijera da pokrene postupak izrade Akcijskoga plana za zdravlje žena, u čiju izradu bi bili uključeni svi važni dionici, od predstavnika/ca struke koje skrbe o ženskom zdravlju do stručnjaka/inja za ljudska prava ali i najvažnije – predstavnica pacijentica.

Apeliraju i na Ministarstvo zdravstva da ne umanjuje vrijednost i autentičnost iznesenih iskustava žena i ovih rezultata istraživanja, već da ih žurno iskoriste za sustavno rješavanje problema zdravstvene skrbi žena.