Aktualno, Nekategorizirano

Poziv za prijavu primjera dobre prakse akcija, inicijativa, usluga i proizvoda koji su socijalne inovacije

Pozivamo sve koji zastupaju građanske i lokalne inicijative ili djeluju u javnom interesu u organizacijama civilnog društva ili izvan njih, da podijele svoje primjere dobrih praksi, inovacija, izvedivih rješenja, akcija i implementacije raznih socijalnih inovacija kojima nastoje riješiti aktualne društvene izazove, navodi se u pozivu Inicijative mladih za ljudska prava.

Aktualna zdravstvena kriza, tržišna i nacionalna ograničenja u pokušaju rješavanja važnih društvenih problema, kao i korištenje konvencionalne mudrosti i tradicionalnih pristupa koji više ne daju odgovore na globalne izazove i usvajanje društveno prihvatljivijih praksi te preobrazba iz industrijskog u društvo koje se oslanja na znanje i usluge, teme su koje nas zovu da promijenimo načine na koje djelujemo.

Složeni problemi s kojima se organizacije i sektori suočavaju, a ne mogu ih samostalno riješiti, sve se više gomilaju, čime se povećava potreba za razvojem novih uloga unutar i između društvenih sektora. Prema OECD-ovom Imperativu inovacija (The Innovation Imperative), novi izvori rasta hitno su potrebni kako bi se svijet otvorio prema jačem, inkluzivnijem i održivom putu rasta. Zbog toga su socijalne inovacije postale privlačne donositeljima odluka i predstavljaju ključan element Europske vizije za buduća desetljeća.

Socijalne inovacije ne pripadaju ni jednom specifičnom akteru ili sektoru. Upravo suprotno, mogu se pojavljivati u svima, a posebice u sektorima čija se područja preklapaju. SOCIJALNE INOVACIJE: ULOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA je online konferencija koja će se usredotočiti na ulogu organizacija civilnog društva u ovom području.

Više o načinu i uvjetima prijave pogledajte OVDJE.