Aktualno, Nekategorizirano

Predavanje u Zadru: ‘’Kako pristupiti ovisniku, vještine inicijalnog razgovora s ovisnikom”

Arhivska fotografija, udruga Nada Zadar / FB

Udruga za suzbijanje zlouporabe droga i pomoć obiteljima ovisnika „Nada“ i Grad Zadar pozivaju na predavanje pod nazivom ‘’Kako pristupiti ovisniku, vještine inicijalnog razgovora s ovisnikom”, koje će se održati u četvrtak, 2. ožujka 2023. s početkom u 11:00 sati, u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar. Predavanje se održava u sklopu ciklusa edukacija i radionica ”Tu sam za tebe!”.

Predavanje će održati Marija Špaleta, magistra pedagogije, specijalizantica Transakcijske analize-smjer psihoterapija. Studij jednopredmetne pedagogije završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme fakulteta volontirala je i radila na programima prevencije poremećaja u ponašanju kod djece i mladih.

Nakon završenog staža u osnovnoj školi, počinje opet volontirati, a potom i raditi gdje sad obavlja posao voditeljice Volonterskog centra Zadar. Završila je četverogodišnju naprednu edukaciju Transakcijske analize – smjer psihoterapija pri Centru Proventus u Zagrebu u sklopu koje su obrađene i teme ovisnosti. Posljednje četiri godine radi s klijentima u privatnoj praksi. Unutar prakse susretala se i s ovisničkim ponašanjima kao temama terapije i ovoj temi će pristupiti objašnjavajući ista kroz koncepte Transakcijske analize (ego stanja, transakcije, psihološke igre…) i načine na koje možemo dati podršku osobama koje su se odlučile na liječenje.

Najava predavanja: 2. ožujka 2023. / 11:00 sati / GKZD KAKO PRISTUPITI OVISNIKU, VJEŠTINE INICIJALNOG RAZGOVORA S OVISNIKOM

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Predavanje je organizirano u sklopu Projekta TU SAM ZA TEBE! ukupne vrijednosti 461.523,40 HRK koji je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 392.294,89 HRK te
Ured za Udruge Vlade RH u iznosu 69.228,51 kuna u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.
Projekt u partnerstvu provode Udruga za suzbijanje zlouporabe droga i pomoć obiteljima ovisnika „Nada“ i Grad Zadar s ciljem: provedbom edukacija, programa podrške i motivacije, savjetovanjem, izradom priručnika te organizacijom volonterskih aktivnosti postići ujednačen razvoj civilnog društva i ojačati kapacitete OCD-a za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama i području socijalnog uključivanja, osnažiti svijest građana o problemima ovisnika, a krajnjim korisnicima osigurati bolju kvalitetu života.

Praćenje predavanja bit će omogućeno i putem FB stranice Udruge Nada.

Više o Projektu Tu sam za tebe! možete pronaći na stranici Grada Zadra https://www.gradzadar.hr/eu-projekt/tu-sam-za-tebe-71.htm

Izvor: Udruga za suzbijanje zlouporabe droga i pomoć obiteljima ovisnika „Nada“