Aktivizam, Nekategorizirano

Prilika za volontiranje na ESF projektu “Umrežavanjem do novih kompetencija”

LAG Vallis Colapis ugovorio je provedbu projekta “Umrežavanjem do novih kompetencija”, koji sufinancira iz Europski socijalni fond, te za potrebe provedbe projekta traži ukupno 10 volontera.

Projekt “Umrežavanjem do novih kompetencija” provodi Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis u partnerstvu s Udrugom za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići i LEADER mrežom Hrvatske, a ugovoren je na pozivu “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”.

Projekt se provoditi od 16. kolovoza 2022. do 16. kolovoza 2023. godine, a kroz projekt će se, između ostalog, provesti dva paketa edukacija za organizacije civilnog društva i njihove zaposlenike i/ili volontere te će se pokrenuti nova platforma za rad u koju će biti uključeni OCD-i s područja RH.

Cilj projekta je osigurati ujednačen razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj kroz jačanje i unaprjeđenje kapaciteta ruralnih organizacija civilnog društva u Karlovačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji za provedbu aktivnosti prilagođenih potrebama zajednice kroz provedbu edukacija i prilagodbu online poslovanju.

Više informacija i prijava za volontiranje vallis-colapis.hr