Hrvatska, Nekategorizirano

Konferencija koja će podijeliti iskustva vodećih društvenih poduzetnika

HR-Koncept u petak 28. svibnja 2021. s početkom u 19 sati u prostoru DVD-a u Ribniku održat će konferenciju “Mogućnosti za poljoprivredu i turizam kroz društveno poduzetništvo“. Na konferenciji sudjeluju i sa sudionicima dijele svoja iskustva s društvenim poduzetništvom:

Hrvoje Kolman, HR-Koncept d.o.o.- nositelj projekta, najveći domaći web portal za prodaju hrane
Ivan Božić, Socijalna zadruga Humana Nova – zadruga u Dugoj Resi otvara pogon za reciklažu, zapošljava osobe bez kvalifikacija i s invaliditetom
Gordana Krivačić, Sirana Milka d.o.o. – sirana iz Duge Rese koja vrši otkup mlijeka na području Karlovačke županije
Krešo Rogoz, Croatia Open Land d.o.o. – turistička agencija koja na području Pokuplja i Žumberka organizira turističke sadržaje

Konferencija se organizira u sklopu projekta „Razvoj tržišta domaće hrane kroz društveno poduzetništvo“.

Projekt „Razvoj tržišta domaće hrane kroz društveno poduzetništvo“ sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, ugovoren je u sklopu poziva Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I. i to s 1.174.673,70 kn. Projekt traje od 01. listopada 2020. do 1. travnja 2023. godine, te je u sklopu njegove provedbe tvrtka HR-Koncept d.o.o. transformirana u društveno poduzeće.

HR-Koncept d.o.o. poduzeće je osnovano 2009. godine sa sjedištem u Nedelišću u Međimurskoj županiji. Tvrtka je od početka svojeg poslovanja svoju poslovnu politiku gradila na internetskom trgovanju isključivo hrvatskim proizvodima (dostava paketa na kućni prag). Tvrtka je pokrenula web portal Finoteka.com koji je najstariji i još uvijek vodeći domaći portal za internetsku prodaju hrvatskih poljoprivrednih proizvoda.

LAG Vallis Colapis od 2009. godine provodi metodologiju lokalnog razvoja vođenog od strane zajednice (CLLD – Community Led Local) na području 14 ruralnih općina i gradova Karlovačke i Zagrebačke županije (Pokuplje i Zapadni Žumberak). Kroz provedbu LEADER-CLLD metodologije ruralnog razvoja LAG intenzivno radi na uključivanju građana u donošenje lokalnih razvojnih dokumenata i javnih politika, s posebnim naglaskom na društveno poduzetništvo.