Aktualno, Nekategorizirano

Seminar o značaju sudjelovanja javnosti u transparetnom upravljanju prirodnim resursima

Projekt se provodi u tri županije: Karlovačkoj, Primorsko-goranskoj i Zagrebačkoj
Projekt se provodi u tri županije: Karlovačkoj, Primorsko-goranskoj i Zagrebačkoj

U okviru projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima, udruga Eko Pan organizira seminar „Značaj sudjelovanja javnosti u transparentnom upravljanju prirodnim resursima“, koji će se održati 27. i 28. listopada 2016. godine u Hotelu Korana-Srakovčić, Perivoj Josipa Vrbanića 8, Karlovac.

Projektom koordinira udruga Eko Pan u partnerstvu s udrugama Žmergo i Zelena akcija i u suradnji s Gradom Karlovcem, Karlovačkom županijom, Gradom Opatijom, Gradom Kastvom, Općinom Matulji, Općinom Lovran, Gradom Samoborom, Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Pravnim fakultetom u Rijeci. Projekt se provodi u tri županije: Karlovačkoj, Primorsko-goranskoj i Zagrebačkoj.

Projekt financira EU u sklopu IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2012 i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Svrha seminara je informirati i unaprijediti znanje predstavnika javnog i civilnog sektora u ciljanim područjima za praćenje i zagovaranje otvorenog upravljanja javnim i prirodnim dobrima, kao i poboljšati suradnju između civilnog i javnog sektora u potrebi uključivanja javnosti u procese odlučivanja.

U fokusu seminara biti će različiti postupci u zaštiti okoliša i prirode, preneseni iz EU legislative, osobito oni koji uključuju sudjelovanje javnosti. U fokusu će biti i strateška procjena utjecaja na okoliš na lokalnoj razini, a vezano za prostorno planiranje, postupci davanja koncesija, postupci procjene utjecaja na okoliš.

Seminar će se također baviti relativno novom temom u Hrvatskoj: Direktiva o odgovornosti za okoliš/Environmental Liability Directive (ELD) koja je od važnosti ne samo za lokalnu vlast i civilni sektor, već i za tijela državne vlasti čiji su kapaciteti nedostatni za provedbu ove direktive.

Program seminara nalazi se ovdje.