Hrvatska, Nekategorizirano

Smanjenje postotka ranog napuštanja školovanja

below_crHrvatska se sa stopom ranog napuštanja školovanja od 4,5% (podatak iz službenoga dokumenta Europske komisije o ranom napuštanju školovanja u EU, 2014. ) ubraja se među nekoliko prvih zemalja, no stalne i nagle promjene u društvu i svijetu oko nas ne daju nam garanciju da će tako i ostati i da su podatci sasvim točni. Naime, dostupni javni podatci o ranom napuštanju školovanja u RH vrlo su neujednačeni, odnosno često ne odgovaraju stvarnim pokazateljima na terenu što je slučaj na nacionalnoj, ali i lokalnoj razini gdje ne postoji baza podataka kao ni planovi djelovanja u prevenciji ranoga napuštanja školovanja (više od 20 % mladih u dobi od 15 do 29 godina u Hrvatskoj imaju NEET status (nisu u sustavu obrazovanja kao ni zapošljavanja).

U dosadašnjoj analizi podataka prikupljenih kroz održane fokus grupe i intervjue s mladima i raznim dionicima od predstavnika Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i Općine Erdut, ravnatelja i stručnih suradnika srednjih i osnovnih škola, predstavnika ustanova i institucija za zapošljavanje, socijalnu skrb do privatnih učilišta, organizacija koje rade s mladima i za mlade kao i samih roditelja na područjima grada Osijeka i Općine Erdut, određeni su glavni uzroci ranoga napuštanja školovanja na tim područjima kao i ponuđena moguća rješenja u prevenciji.

Mladi su istaknuli da je jedan od glavnih uzroka napuštanja školovanja nemotiviranost za školovanje u pogledu sadržaja koje škole nude (puno teorije, a malo prakse), raznih socio-ekonomskih razloga te zbog nemogućnosti zaposlenja nakon završene škole jer diploma, prema njihovim riječima, nije garancija za imati posao. Drugi dionici, pak, navode kao najvažniji uzrok ranoga napuštanja školovanja neprilagodljivi školski kurikulum novim generacijama učenika koji ne slijedi njihove želje i potrebe kao i promjenu obiteljskih vrijednosti jer je sve više mladih s problemima u obrazovanju koji dolaze iz imućnijih obitelji.

U lokalnim zajednicama nema dovoljno preventivnih programskih aktivnosti za rano napuštanje školovanja, a u ruralnim sredinama potpuno nedostaju. Većinom gasimo požare, umjesto da se prvo bavimo prevencijom – istaknuli su dionici fokus grupa.

Nužno je što prije formirati bazu kojom bi se učenici pratili tijekom cijeloga obrazovnoga procesa i na taj način imao bi se uvid o njihovu eventualnu odustajanju i gdje se trenutno nalaze što je do sada velika poteškoća jer se za mnoge ne zna kada su i zašto odustali, odnosno prekinuli školovanje i što se s njima u međuvremenu dogodilo po pitanju obrazovanja.

Ovim se projektom želi predložiti, testirati i diseminirati inovativni, sistematski pristup u prevenciji ranog napuštanja školovanja te omogućiti mladima pravo na kvalitetan nastavak obrazovanja kako bi mogli biti aktivni građani u svojim lokalnim, ali i EU zajednicama. Ciljane su skupine projekta mladi od 15 do 29 godina s naglaskom na mlade s manje mogućnosti te NEET skupine.

Nositelj je projekta talijanska međunarodna organizacija Progetto Mondo Mlal Verona, dok su uz Udrugu Breza i Srednju školu Dalj partneri na projektu: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (Italija), Azienda Formazione Professionale Scari Cuneo (Italija), ASSFAM Pariz (Francuska), The University of Northampton (Velika Britanija), Instituto Universitario de Lisboa (Portugal), Organization Save the Children (Rumunjska).

Ukupna je vrijednost cijeloga projekta 447.510,00 eura.