Aktualno, Nekategorizirano

Tribina „Plin nije tranzicijsko gorivo“

tribina_crNa tribini će biti predstavljena nova znanstvena studija koju je izradio Centar Tyndall za istraživanja klimatskih promjena sa Sveučilišta u Manchesteru te Sveučilište Teesside iz Engleske, a koju je naručila organizacija Friends of the Earth Europe (FoEE). Da bi se utvrdilo postoji li još mjesta za plin u europskom ugljičnom proračunu, analizirali su kompatibilnost europskog kontinuiranog korištenja plina s ciljevima Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

Rezultate studije predstavit će energetski stručnjaci iz FoEE koji su ujedno izradili i preporuke za donositelje odluka u vezi korištenja plina i ostalih fosilnih goriva u Europi.

Studija je izrađena uoči objave novog popisa (planirana objava 23.11.2017.) od najmanje 90 novih plinskih infrastrukturnih projekata koje Europska unija razmatra za javno financiranje. U posljednje tri godine, EU je dodijelila više od milijardu eura javnih financija za plinske projekte. Na tom se popisu nalaze i plinski projekti u Hrvatskoj, uključujući LNG terminal koji je planiran na Krku. Stoga će na tribini biti govora i o energetskoj politici Republike Hrvatske.