Hrvatska, Nekategorizirano

U Saboru izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Zastupnici Hrvatskoga sabora na sjednicama održanima 14. i 15. srpnja 2021., većinom su glasova donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakon o volonterstvu, navodi se na https://mrosp.gov.hr/.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu cilj je usklađivanje s trenutnim stanjem na području volonterstva, uklanjanje postojećih prepreka i nejasnoća vezanih uz primjenu trenutno važećeg Zakona, olakšavanje primjene Zakona organizatorima volontiranja, usklađivanje postojećih trendova u volontiranju te olakšavanje rada i unaprjeđivanje efikasnosti saziva Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva.

Zakon se usklađuje s pozitivnim propisima Republike Hrvatske te definira četverogodišnje trajanje mandata članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva i mogućnost imenovanja i zamjena članova.

U Nacionalni odbor uključit će se predstavnici tijela državne uprave nadležne za mlade, civilnu zaštitu, turizam i sport te nacionalne agencije nadležne za provođenje programa Europske unije koji se odnose na volonterstvo. Pri tome će većinu u Nacionalnom odboru činiti organizacije civilnog društva koje se bave razvojem volonterstva.

Između ostaloga, izmjenama i dopunama Zakona definirani su pojmovi volontiranja poslovnog subjekta, koordinatora volontera, programa volonterskog centra i načina njihovog financiranja te se redefinira pojam dugotrajnog volontiranja i omogućuje dugotrajno volontiranje maloljetnih volontera.

Također, zakonom je određena jasna razlika između pojmova „volontiranje“ i „pripravnički staž“, načelo zabrane iskorištavanja volontera te se dodatno štite djeca uključena u volontiranje. Izmijenjena je i odredba o sadržaju potvrde o volontiranju, omogućuje se izdavanje potvrde elektroničkim putem te je dopušteno volontiranje kojim se zamjenjuje rad u slučaju nastupa izvanrednih situacija.