Aktualno, Nekategorizirano

Udruga Izvor će provoditi program za ranjive društvene grupe

Program počinje u studenom i traje do svibnja 2017.
Program počinje u studenom i traje do svibnja 2017.

Udruga Izvor objavila je Poziv za iskaz interesa i sudjelovanje u programu verificiranog osposobljavanja odraslih osoba, a koji je usmjeren prema ranjivim društvenim grupama s područja OBŽ/Grada Osijeka, prioritetno s područja Tenja, Klisa i Sarvaš, motiviranima za: stjecanje novih znanja i vještina kojima se povećavaju mogućnosti za zapošljavanje i pristup tržištu rada, aktivno sudjelovanje u socijalnim mrežama i uključivanje u rad za opće dobro/javni interes.

U okviru ovog Poziva ranjivim društvenim grupama pripadaju: osobe izložene nasilju u obitelji i diskriminaciji, članovi njihovih obitelji.

Provedba Programa stručnog osposobljavanja za polaznike/ce bit će u razdoblju studeni 2016. – svibanj 2017. godine u Osijeku.

Troškovi stručnog osposobljavanja za polaznike/ce su osigurani kroz program „Podržimo socijalno uključivanje osoba izloženih obiteljskom nasilju“.

Program stručnog osposobljavanja sastoji se od:

– teorijskog dijela nastave,

– praktičnog dijela osposobljavanja,

– završne provjere i dodijele javne isprave sukladno Pravilniku o javnim ispravama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“, broj 129/08).

Trajanje nastave određeno je nastavnim planom i programom i u ovisnosti od izabranog zanimanja/posla, a može biti od 180 do 440 nastavnih sati. Praktični dio osposobljavanja obavlja se pod nadzorom osposobljene osobe i može trajati od 60 do 200 sati.

Prezentacija zanimanja i uvjeta stručnog osposobljavanja za sve prijavljene kandidate/kinje će biti organizirana 28. listopada 2016., u prostorijama udruge, V. Mačeka 20., o čemu će prijavljene osobe biti dodatno obaviještene.

Način prijave: prijavni-obrazac-osposobljavanje (zenska.udruga.izvor@gmail.com ili V.Mačeka 20, 31207 Tenja)