Hrvatska, Nekategorizirano

Udruge provele anketu o stanju djece i mladih s poteškoćama u razvoju na potresom pogođenom prostoru

Foto: Inkluzivna kuća Zvono

Inkluzivna kuća Zvono u partnerstvu s udrugom IKS iz Petrinje u sklopu projekta “Mobilna volonterska služba” provela je mapiranje potreba djece i mladih s teškoćama u razvoju na području pogođenim potresom.

Mapiranje potreba provedeno je temeljem ankete u odgojno-obrazovnim ustanovama, Centrima za socijalnu skrb te udrugama koje se bave djecom s i mladima s teškoćama u razvoju.
Prema dobivenim rezultatima, vidljivo je da su uvjeti života djece i mladih s teškoćama u razvoju posebno narušeni nakon potresa, odgojno-obrazovne potrebe nakon potresa su djelomično zanemarene, institucije koje su pružale pomoć i podršku u nemogućnosti su raditi s djecom. Većina djece i mladih u razdoblju nakon potresa ostala je bez rehabilitacijskih usluga koje je do tada imala, udruge su ostale bez prostora u kojima su pružale usluge senzornog i radnog terapeuta, logoped radi online što nije prikladno za svu djecu. Prema rezultatima ankete nedovoljnoje stručnjaka za rad s djecom s i mladima s teškoćama u razvoju, škole i vrtići nemaju potreban stručni kadar. Nedovoljan je broj ustanova u koje se može uputiti roditelje, liste čekanja su duge. Čako 65% predstavnika institucija koji su sudjelovali u anketi smatra da je mentalno zdravlje djece i mladih s teškoćama u razvoju posebno narušeno nakon potresa.

Prema nalazima udruga, do kraja 2021. godine potrebno je što hitnije:
– umrežiti institucije kako bi se osigurao pravovremeni protok informacija
– pravovremeno informirati roditelje, djecu i mlade s teškoćama u razvoju o njihovim pravima i mogućnostima
– omogućiti udrugama provođenje aktivnosti pomoći u učenju za učenike s teškoćama -financijska i druga pomoć Vlade i Ministarstva i uključivanje volonterskih centara i njihovih volontera
– omogućiti udrugama provođenje programa za djecu i mlade s teškoćama u razvoju (poludnevni boravak, radno-okupacijske aktivnosti, savjetodavne aktivnosti) u koje će se uključiti i volonteri – financijska podrška Vlade i Ministarstva
– učiniti psihosocijalnu podršku dostupnom i besplatnom za sve: od vrtića, škola, postojeću podršku crvenog križa i telefonsku psihosocijalnu podršku i o tome informirati građane
– omogućiti pomoćnike u nastavi djeci s teškoćama u razvoju kojima je potreban isti
– uvesti programe i radionice socijalnih vještina, nošenja sa stresom i strahom, osnaživanja koje bi provodili psiholozi i drugi educirani stručnjaci
– obnoviti oštećenja kako bi se obitelji što prije mogle vratiti u svoje domove
– obnoviti škole, vrtiće, druge ustanove i prostorije udruga kako bi mogle nastaviti sa svojim radom
– osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu za zapošljavanje potrebnih stručnjaka (prvenstveno edukacijsko-rehabilitacijskog profila) – omogućavanje terapijskih i rehabilitacijskih usluga.

Mapiranje potreba djece i mladih s teškoćama u razvoju Inkluzivna kuća Zvono provela je u partnerstvu s udrugom IKS iz Petrinje.

Projekt „Mobilna volonterska služba“ je podržan s 4.999,11 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Ciljevi projekta su: organizirati mobilnu volontersku službu u potresom pogođenom području; osnažiti Volonterski centar Petrinja za provedbu volonterskih aktivnosti koje će omogućiti uvid u trenutne potrebe lokalne zajednice, kreiranje metoda za primjenu rješavanja istih te transfer znanja na dionike u lokalnoj zajednici. Projekt traje do 31. srpnja 2021. godine. (Izvor: udruga Zvono/CD)