Hrvatska, Nekategorizirano

Vrhovni sud: Novac prikupljen za Noru Šitum ostaje udruzi Hrabro dijete

foto HINA/ Denis CERIĆ/ iš
foto HINA/ Denis CERIĆ/ iš

Vrhovni sud odbio je kao neosnovanu reviziju roditelja preminule djevojčice Nore Šitum, Đane Atanasovski i Ivice Šituma, čime su potvrđene odluke nižih sudova prema kojima novac prikupljen u humanitarnoj akciji za liječenje njihove kćeri ostaje udruzi Hrabro dijete.

Ranije odluke u ovom sporu donijeli su Općinski sud u Novoj Gradiški i Županijski sud u Slavonskom Brodu koji su odbili zahtjev roditelja da im udruga isplati više od 4,3 milijuna kuna prikupljenih tijekom humanitarne akcije za Noru Šitum. Kako su izgubili sudski spor roditelji će udruzi morati nadoknaditi više od 150 tisuća kuna sudskih troškova.

Obrazlažući svoju odluku Vrhovni sud se pozvao na odredbe Zakona o humanitarnoj pomoći donesenog upravo nakon što je slučaj roditelja Nore Šitum privukao veliku pažnju medija i javnosti.

Ističu da se slažu s tumačenjem nižih sudova koji su ustvrdili da iz tog zakona proizlazi da osobe za koje se skuplja humanitarna pomoć istu ne mogu koristiti u drugu svrhu.

Vrhovni sud pojašnjava da “namjena sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji određuje prirodu prikupljenih sredstava radi čega pravo na humanitarnu pomoć predstavlja strogo osobno pravo korisnika pomoći”.

“Obzirom da je u konkretnom slučaju nažalost prestala potreba za pružanjem novčane pomoći za potrebe liječenja korisnika humanitarne pomoći, sada pok. N. Š., prikupljena sredstva su izgubila svrhu radi kojih je organizirano njihovo prikupljanje i pružanje pomoći, te kao neutrošena sredstva više nisu vezana uz korisnika humanitarne akcije čija je potreba za prikupljenim sredstvima prestala”, navodi se u presudi u petak objavljenoj na internetskoj stranici Vrhovnog suda.

Ističu i da roditelji pokojne djevojčice pogrešno smatraju “da je pravo na prikupljenu humanitarnu pomoć pravo na novčanu tražbinu” te da su je u njihovom slučaju trebalo primijeniti odredbe Zakona o nasljeđivanju.

Uz sporove pred redovnim sudovima Đana Atanasovski i Ivica Šitum pokrenuli su i postupak na Ustavnom sudu koji prema pisanju medija o tome nije odlučivao do odluke Vrhovnog suda o reviziji. (Hina)